Adapin


Harvest Pharmaceuticals | Adapin (Medication)


Desc:

Ang Adapin ay isang uri ng tricyclic antidepressants. Ito ay nirereseta sa mga pasyente na may pagkalumbay, epektibo ito upang gumaling ang matinding pagkalumbay at pagkabalisa. Magagamit ito sa isang uri ng kapsula. Ang Adapin ay isang uri ng psychotropic na mayroong mga katangian ng anti anxiolytic at antidepressant. Mayroon din itong gamot na pampakalma. Kapag ginagamit ito ng pasyente ng mas mataas na mga dosis maaari itong maging sanhi ng mga peripheral adrenergic block effects. Kadalasang inireseta ng mga doktor si Adapin para sa mga problema tulad ng sakit sa ulser, mga karamdaman sa pagtulog, pangangati at iba pang mga problema sa balat, pagkabalisa, problema sa pag-ihi sa gabi, labis na pananabik sa paninigarilyo, sakit ng ulo at pag-igting sa mga pasyenteng may kanser. ...

Side Effect:

Kasama sa mga sintomas ng labis na dosis ang pagkahilo, pagkaantok, pagduwal, matinding pagbagsak ng presyon ng dugo, mabagal na pagsasalita, at kahinaan. Kasama sa pinakakaraniwang mga epekto ng nifedipine: pamamaga o pamamanas (edema); sakit ng ulo; pagkapagod; paninigas ng dumi; pagduduwal; pagkahilo o magaan na pakiramdam ng ulo; pagmamanhid ng kalamnan o shakiness (panginginig); tuyong bibig (tingnan ang Nifedipine at Dry Mouth); hindi pagtigas ng ari ng lalaki na kilala rin bilang erectile Dysfunction o ED. Itigil ang gamot na kung ang ischemic na sakit ay nangyayari o umiiral na sakit ay lumala kaagad pagkatapos simulan ang paggamot; poor cardiac reserve; heart failure o significantly impaired left ventricular function; malalang pagbaba ng presyon ng dugo; pagtanda; diabetes mellitus; iwasan ang pag-inom ng grapefruit juice.

...

Precaution:

Hindi ka dapat gumamit ng doxepin kung may alerdyi ka rito, o kung mayroon kang glaucoma o mga problema sa pag-ihi. Huwag gumamit ng doxepin kung gumagamit ka ng isang MAO inhibitor. Upang matiyak na maaari mong gamitin ng ligtas na kumuha ng doxepin, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang alinman sa iba pang mga kondisyon na ito: sleep apnea (huminto ang paghinga habang natutulog); o bipolar disorder (manic-depression); diyabetis (ang doxepin ay maaaring itaas o babaan ang asukal sa dugo). Maaari kang magkaroon ng mga saloobin tungkol sa pagpapakamatay habang kumukuha ng isang antidepressant, lalo na kung ikaw ay mas bata sa 24 taong gulang. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...