Cardizem


Abbott Laboratories | Cardizem (Medication)


Desc:

Ang Cardizem/diltiazem ay ginagamit para sa pagpapagamot ng sakit sa puso (angina), mataas na presyon ng dugo, at abnormal na ritmo ng puso tulad ng atrial fibrillation, atrial flutter at paroxysmal supraventricular tachycardia. Ang mga dosis sa may sapat na gulang sa bibig ay nasa pagitan ng 120 at 480mg araw-araw. Ang mga agarang paglabas ng mga tableta ay pinamamahalaan ng hanggang 4 na beses sa isang araw. Ang pinalawig na mga pormulasyon ng pagpapakawala ay pinangangasiwaan nang isang beses araw-araw nang humigit-kumulang sa parehong oras bawat araw at hindi dapat madurog o nguyain. ...

Side Effect:

Ang Cardizem ay maaaring maging sanhi ng banayad na hindi normal na mga pagsubok sa atay na karaniwang bumalik sa normal na may pagtigil sa gamot. Kung ito ay ibinibigay sa mga indibidwal na may kabiguan sa puso, ang mga sintomas ng pagkabigo sa puso ay maaaring lumala dahil ang mga gamot na ito ay nagbabawas ng kakayahan ng puso na magpahitit ng dugo. Kasama sa mga apekto ang pagtibi, pagduduwal, sakit ng ulo, pantal, edema (pamamaga ng mga binti na may likido), mababang presyon ng dugo, pag-aantok, at pagkahilo. Ang problema ng atay at paglaki ng mga gilagid ay maaaring mangyari din. ...

Precaution:

Bago gamitin ang produktong ito, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi dahil ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa nang ligtas ang naturang mga aktibidad. Limitahan ang mga inuming nakalalasing. Ang grapefruit at grapefruit juice ay maaaring makipag-ugnay sa diltiazem at humantong sa mga potensyal na mapanganib na epekto. Talakayin ang paggamit ng mga produktong grapefruit sa iyong doktor. Iwasan ang pagkakalantad sa sikat ng araw o taning bed. Ang Diltiazem ay maaaring gawing mas madaling araw. Magsuot ng proteksiyon na damit at gumamit ng sunscreen kapag nasa labas ka. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...