Carmex


Carma Laboratories | Carmex (Medication)


Desc:

Ang Carmex ay pinapahid sa labi para maibsan o maiwasan ang pamamalat, panunuyo at iritasyon, at protektahan ito mula sa araw at hangin. Ang Carmexay nagbibigay ng natural na emollient sa labi habang pinapanatili ang kahalumigmigan ng sariling katawan laban sa panunuyo at pamamalat. Ang Lanolin ay isang halimbawa ng natural na sangkap na nagpapanatili ng kahalumigmigan. Ang lanolin na nasa Carmexay madaling masipsip ng sensitibong labi kung saan gumagawa ito ng balakid laban sa hangin, init at lamig. ...

Side Effect:

Kadalasan ito ay hindi nakakasama sa maraming tao. Ang mga allergic na reaksyon tulad ng pantal, pangangati, hirap sa paghinga, saradong lalamunan, pamamaga ng labi, dila o mukha; ay hindi kadalasang nararanasan. Kung may iritasyon na nararanasan o mga di kanais-nais, huwag nang gamitin ang Carmex at ipagpaalam agad sa iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Carmex siguraduhing hindi ka allergic nito o sa mga sangkap nito. Sabihan ang iyong doktor kung may iba kang sakit. Maaari kang gumamit ng Carmexhabang nagbubuntis o nagpapasuso. Walang limitasyon sa paggamit nito,. Ilayo ito mula sa sikat ng araw o init. ...