Caverject


Pfizer | Caverject (Medication)


Desc:

Ang Caverject/alprostadil, ay ginagamit upang gamutin ang mga problemang pang-sekswal na lalaki na tinatawag na erectile dysfunction. Ang gamot na ito ay nagpaparelaks sa mga daluyan ng dugo at kalamnan sa ari ng lalaki upang madagdagan ang daloy ng dugo sa titi, na nagiging sanhi ng isang pagtayo. Ang gamot na ito ay hindi inirerekomenda para sa paggamit sa mga kalalakihan na may penile implants. Ang Caverject ay ibinibigay sa pamamagitan ng pag-iniksyon sa dorso-lateral na bahagi na malapit sa ari tulad ng direksyon ng iyong doktor. Ginagamit lamang ang Alprostadil kung kinakailangan upang makakuha ng isang pagtayo. Ang isang pagtayo ay dapat mangyari sa loob ng 5 hanggang 20 minuto pagkatapos mong gamitin ang gamot, at dapat na tumagal ng 30 hanggang 60 minuto. ...

Side Effect:

Ang Caverject ay maaaring maging sanhi ng malubhang epekto tulad ng:isang reaksiyong alerdyi - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pantal; pakiramdam na magaan ang ulo, malabo; pagdurugo sa daanan ng ihi, pasa, o pamamaga kung saan mo iniksyon ang gamot; isang masakit na pagtayo na tumatagal ng 4 na oras o mas mahaba; matinding sakit o pangangati ng iyong titi o daanan ng ihu; o pamumula, bugal, lambing, hindi pangkaraniwang hugis ng ari ng lalaki. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito ay humingi kaagad ng tulong medikal. Ang mga sumusunod ay hindi gaanong malubhang epekto, na nangangailangan din ng pangangalagang medikal kung nagpapatuloy o lumala:sakit sa iyong titi, daanan ng ihi, o bayag; sakit ng ulo, pagkahilo; sakit sa likod; isang pantal sa balat ng iyong titi; init o pamamanhid ng iyong titi; o ubo. Ang iyong sekswal na pakiramdam ay maaari ring makaranas ng mga epekto tulad ng pag-iinit, pangangati, o pangangati ng mga lugar ng katawan na nakikipag-ugnay sa iyong titi. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi sa alprostadil o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:ang mga kondisyon ng titi tulad ng angulation, fibrosis/ pagkakapilat, o sakit ni Peyronie, mga kanser ng dugo tulad ng leukemia, maraming myeloma, o sickle cell anemia. Dahil ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pag-aantok, huwagat gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa nang ligtas angna ito. ...