Cedax


Schering-Plough | Cedax (Medication)


Desc:

Ang Cedax/ceftibuten ay bahagi ng isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na cephalosporin antibiotics na ginagamit upang gamutin ang mga impeksyon sa daanan ng hangin (pharyngitis, tonsilitis, sinusitis, grabeng na otitis media); impeksyon sa mababang bahagi ng daanan ng hangin (talamak na brongkitis, panahon ng talamak na brongkitis, bahagyang pulmonya); impeksyon sa daanan ng ihi; enteritis at gastroenteritis sa mga bata. ...

Side Effect:

Tumawag kaagad sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga malubhang epekto:pagtatae na banayad o duguan; lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, mga sintomas ng trangkaso; hindi pangkaraniwang pagdurugo; dugo sa iyong ihi; pag-agaw (kombulsyon); maputla o paninilaw ng balat, madilim na kulay ng ihi, lagnat, pagkalito o kahinaan; jaundice. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon ng alerdyi ay maaaring kabilang ang:pantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago kumuha ng ceftibuten, sabihin sa iyong tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan kung ikaw ay may alerdyi sa mga penicillins o iba pang mga antibiotiko ng cephalosporin (Cephalexin); o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na ng:sakit sa bato, sakit sa tiyan/bituka (Colitis). Sa mga pasyente na may minarkahang pagkabigo sa bato at dialysis ay maaaring kailanganin upang baguhin ang dosis ng Cedax. Nangangailangan din ito ng pag-iingat sa mga pasyente na may kasaysayan ng gastrointestinal at talamak na colitis. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...