Cefadroxil


Aurobindo Pharma | Cefadroxil (Medication)


Desc:

Ang Cefadroxil ay nasa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na cephalosporin (SEF a low spor in) antibiotics. Gumagana ito sa pamamagitan ng paglaban sa bakterya sa iyong katawan. Pinipigilan ng mga Cephalosporins ang mga bakterya na dumami sa pamamagitan ng pagpigil sa bakterya na bumubuo sa mga dingding na pumapalibot sa kanila. Ang mga pader ay kinakailangan upang maprotektahan ang bakterya mula sa kanilang kapaligiran at upang mapanatili ang magkasama ng mga bakterya na selula. Ang bakterya ay hindi maaaring mabuhay dahil gumagawa ng balakid sa selula. Ang mga Cephalosporins ay pinaka-epektibo kapag ang bakterya ay aktibong dumarami at bumubuo ng mga balakid. Ang Cefadroxil ay aktibo laban sa maraming bakterya, kabilang ang Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Moraxella catarrhalis, E. coli, Klebsiella, at Proteus mirabilis. ...

Side Effect:

Ang Cefadroxil sa pangkalahatan ay mahusay na disimulado. Ang pinakakaraniwang epekto ay ang pagtatae o maluwag na dumi, pagduduwal, sakit ng tiyan, pagsusuka, at pantal. Ang mga pasyente na nagkaroon ng mga reaksiyong alerdyi sa iba pang mga cephalosporins ay hindi dapat kumuha ng cefadroxil. Bilang karagdagan, ang mga taong may alerdyi sa penicillin o isa sa mga derivatives nito (amoxicillin [Amoxil, Dispermox, Trimox] o ampicillin [Omnipen, Plycillin, Principen]) ay maaaring maging alerdyi sa cefadroxil, bagaman ang cefadroxil ay ginamit nang ligtas sa mga nasabing pasyente. ...

Precaution:

Huwag uminom ng gamot na ito kung ikaw ay may alerdyi sa cefadroxil, o sa mga katulad na antibiotics, tulad ng Ceftin, Cefzil, Keflex, Omnicef, at iba pa. Bago kumuha ng gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi sa anumang mga gamot (lalo na ang penicillin). Sabihin din sa iyong doktor kung mayroon kang sakit sa bato o isang kasaysayan ng mga problema sa bituka. Inumin ang gamot na ito sa buong haba ng oras na inireseta ng iyong doktor. Ang iyong mga sintomas ay maaaring makakuha ng mas mahusay bago ang impeksyon ay ganap na gamutin. Ang Cefadroxil ay hindi gagamot sa isang impeksyon sa viral tulad ng karaniwang sipon o trangkaso. Ang mga gamot na antibiotic ay maaaring maging sanhi ng pagtatae, na maaaring tanda ng isang bagong impeksyon. Kung mayroon kang pagtatae na may tubig o may dugo dito, tumawag sa iyong doktor. Huwag gumamit ng anumang gamot upang ihinto ang pagtatae maliban kung sinabi sa iyo ng iyong doktor. ...