Cefdinir


Astellas Pharma | Cefdinir (Medication)


Desc:

Ang Cefdinir ay isang synthetic na gawa ng tao at iniinom. Ito ay isang antibiotic na bahagi ng cephalosporin. Ang cephalosporin tulad ng cephalexin (Keflex), cefaclor (Ceclor), cefuroxime (Zinacef), cefpodoxime (Vantin), cefixime (Suprax), cefprozil (Cefzil) at mga iniiksyon na antibiotic. Tulad ng ibang cephalosporin, ang cephalexin (Keflex), cefaclor (Ceclor), cefuroxime (Zinacef), cefpodoxime (Vantin), cefixime (Suprax), cefprozil (Cefzil) at iba pang iniiksyon na antibiotic. Tulad ng ibang cephalosporin, ang Cefdinir ay pumipigil sa pagdami ng bakterya na pumuprotekta sa bakterya. Ang Cefdinir ay iniinom isa o dalawang beses sa isang araw depende sa lala ng impeksyon. Ang kapsula o suspension ay maaaring inumin pagkatapos kumain o wala pang kain. Ang Cefdinir ay epektibo laban sa impeksyon sa gitna ng tainga, tonsils, lalamunan, babagtingan, brongkyo, baga, balat at iba pang tisyu sa katawan. ...

Side Effect:

Tulad ng ibang antibiotic, ang Cefdinir ay maaaring maging sanhi ng kondisyon na tinatawag na pseudomembranous colitis, isang seryosong kondisyon ng impeksyon sa bituka. Ang kadalasang epekto ng Cefdinir ay pagtatae, pagduduwal, sakit sa tiyan, pagsusuka, pantal at sakit ng ulo. Ang Cefdinir ay maaaring magbigay ng hindi tamang resulta sa pagkuha ng lebel ng sugar sa ihi. ...

Precaution:

Ang iron na suplemento ay nagpapababa ng pagsipsip ng katawan sa Cefdinir. Dapat may 2 oras na pagitan ang pag inom ng iron at Cefdinir. Ang mga antacid na aluminum at magnesium ay maaari ring magpababa ng pagsipsip mula sa bituka. Ang Cefdinir ay hindi itinago sa gatas ng ina. Walang sapat na pag-aaral ng cefdinir sa mga buntis na kababaihan; gayunpaman, ang mga pag-aaral sa mga hayop ay hindi nagmumungkahi ng walang mahalagang epekto sa fetus. ...