Cenestin


Duramed Pharmaceuticals, Inc. | Cenestin (Medication)


Desc:

Ang Cenestin/conjugated estrogens ay gamot para sa sintomas ng menopause tulad ng pag-iinit, panunuyo ng ari ng babae, hapdi at iritasyon. Ang Cenestin na krema ay puwede ring gamitin sa ibang kondisyon tulad ng kakulangan ng estrogen, panunuyo, pangangati ng labas na bahagi ng ari. Ang Estrogen ay isang hormone ng mga babae na nilalabas ng obaryo. Ipahid ang Cenestin na krema ayon sa pyo ng iyong doktor. Sundin ang mga bilin na nakalagay. ...

Side Effect:

Ang mga hindi inaasahang epekto ng Cenestin ay alerdyi- pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng labi,dila at mukha; pagmamanhid ng tiyan; hangin sa tiyan; sakit sa suso; paglaki ng tumor sa matres na tinatawag na fiboids, pamamanas, paglagas ng buhok, sakit ng ulo, altapresyon, mataas na lebel ng sugar sa dugo, problema sa atay, pagduduwal at pagsusuka, pagtitibi, mabilis na tibok ng puso, sakit sa kasukasuan. Kung nakakaranas ng ilan sa mga ito, sabihan agad ang iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot na ito, sabihan ang iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi. Sabihan ang iyong doktor kung may iniinom kang ibang gamot o kung ikaw ay may:pagdurugo sa loob ng ari at hindi malaman ang dahilan; kanser sa suso, obaryo, matres, endometriosis; o ibang kondisyon. Kung nagbubuntis o nagpapasuso, hindi rekomendado ang pag inom nito kung walang gabay ng iyong doktor. ...