Adrenalin


AstraZeneca | Adrenalin (Medication)


Desc:

Ang Adrenalin /epinephrine ay ipinahiwatig para sa intravenous injection sa paggamot ng katamtamang pagkasensitibo, paggamot ng matinding hika at pag-atake upang mapawi ang bronchospasm, at paggamot at prophylaxis ng cardiac arrest at pansamantalang pag-atake ng atrioventricular heart block na may mga syncopal seizure (Stokes-Adams Syndrome). Ang mga aksyon ng epinephrine ay katulad ng mga epekto ng pagpapasigla ng adrenergic nerves. Ang Adrenalin /epinephrine ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na mga uri ng simpathomimetic. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpaparelaks ng mga kalamnan sa mga daanan ng hangin at paghihigpit ng mga ugat na daluyan ng dugo. ...

Side Effect:

Ang lahat ng mga gamot ay maaaring maging sanhi ng mga epekto, ngunit maraming tao ang wala, o mayroong kaunti, na mga epekto. Suriin sa iyong doktor kung ang alinman sa mga pinaka-karaniwang epekto na ito ay nanatili o nakakaabala kapag gumagamit ng Adrenalin: hindi grabe na pamumula, pagkasunog, pangangati, o pamamanhid sa bahagi ng aplikasyon; magaan na pakiramdam ng ulo; pagduduwal; humingi kaagad ng atensyong medikal kung ang alinman sa mga malubhang epekto na ito ay naganap kapag gumagamit ng Adrenalin: malubhang reaksyong alerhiya (pantal; pangangati; kahirapan sa paghinga; paninikip sa dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila); pagkalito; pagkahilo; hinihimatay; mabilis, mabagal, o hindi regular na tibok ng puso; pagkawala ng kamalayan; pag-iisip o pagbabago ng kalooban; pamumutla; pamumula o init ng balat; matulis na tunog sa tainga o mga pagbabago sa pandinig; mga seizure; pang-amoy ng init o lamig; igsi ng paghinga; pamamaga o pamamaga ng balat; panginginig o di mapigilang panginginig; pagbabago ng paningin o dobleng paningin; pagsusuka. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan kung ikaw ay alerdyi sa mga produktong epinephrine, sulfites, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na gumamit ng epinephrine injection kahit na may alerdyi ka sa isa sa mga sangkap dahil ito ay gamot na nakakatipid ng buhay. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi reseta na gamot, bitamina, suplemento para sa nutrisyon, at mga produktong herbal ang iyong iniinom. Sabihin din sa iyong doktor kung kumukuha ka ng isang monoamine oxidase inhibitor o tumigil ka sa pagkuha nito sa loob ng nakaraang dalawang linggo. Ipaalam sa iyong doktor kung nagdusa ka mula sa mataas na presyon ng dugo, isang sakit sa ritmo sa puso, sakit sa coronary artery, sakit na Parkinson, diyabetis, o isang sakit sa teroydeo. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...