Cephradine - oral


Unknown / Multiple | Cephradine - oral (Medication)


Desc:

Ang Cefradine ay nasa paggamot ng mga impeksyon sa bakterya ng mga tract sa paghinga at ihi at ng balat at malambot na tisyu. Kabilang dito ang mga sumusunod:impeksyon sa itaas na bahagi ng daanan ng hangin- sinusitis, pharyngitis, tonsilitis, laryngo-tracheo bronchitis at otitis media; mga impeksyon sa mas mababang daanan ng hangin - talamak na brongkitis, lobar at bronchopneumonia; impeksyon sa ihi- cystitis, urethritis at pyelonephritis; impeksyon sa balat at malambot na tisyu - impetigo, abscess, cellulitis, furunculosis. Ginagamit din ang Cefradine sa prophylaxis ng mga impeksyon sa postoperative kasunod ng mga pamamaraan ng operasyon na nauugnay sa isang mataas na peligro ng impeksyon at para sa mga pasyente na may isang nabawasan na paglaban sa host sa impeksyon sa bakterya. Ang Cefradine ay dapat na pinangangasiwaan kaagad bago ang operasyon upang matiyak ang sapat na lokal na konsentrasyon sa tisyu sa oras na mangyari ang kontaminasyon. Ang paggamot ay dapat ipagpatuloy sa panahon ng post operative. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga pinaka-karaniwang epekto ng pagkaligalig sa tiyan, pagkahilo, o pagtatae ay maaaring mangyari. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto na ito ay nangyayari:higpit ng dibdib, mga bagong palatandaan ng impeksyon (patuloy na namamagang lalamunan o lagnat), mga pagbabago sa kaisipan/ kalooban (tulad ng pagkalito). Ang gamot na ito ay maaaring bihirang magdulot ng isang malubhang kondisyon ng bituka (Clostridium difficile-associate diarrhea) dahil sa isang uri ng resistensyang bakterya. Ang kondisyong ito ay maaaring mangyari sa panahon ng paggamot o linggo hanggang buwan pagkatapos tumigil ang paggamot. Sabihin agad sa iyong doktor kung nagkakaroon ka ng:patuloy na pagtatae, sakit sa tiyan o tiyan/ pagmamanhid, dugo/ uhog sa iyong dumi. Ang paggamit ng gamot na ito para sa matagal o paulit-ulit na mga panahon ay maaaring magresulta sa oral thrush o isang bagong impeksyon sa lebadura ng puki (oral o vaginal fungal infection). Makipag-ugnay sa iyong doktor kung napansin mo ang mga puting pantal sa iyong bibig, isang pagbabago sa pagpapalaglag ng vaginal o iba pang mga bagong sintomas. Ang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi ay kinabibilangan ng:pantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), malubhang pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago kumuha ng cephradine, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na ng:sakit sa bato, sakit sa bituka (colitis). Tumanggi ang pagpapaandar ng bato habang tumatanda ka. Ang gamot na ito ay tinanggal ng mga bato. Samakatuwid, ang mga matatandang tao ay maaaring maging mas sensitibo sa gamot na ito. Ang gamot na ito ay dapat gamitin lamang kapag malinaw na kinakailangan sa panahon ng pagbubuntis. Ang gamot na ito ay ipinapasa sa gatas ng suso. ...