Cephulac


Johnson & Johnson | Cephulac (Medication)


Desc:

Ginamit din ang Cephulac/lactulose upang gamutin ang talamak na tibi. Ang gamot na ito ay ginagamit ng bibig o tuwid upang gamutin o maiwasan ang mga komplikasyon ng sakit sa atay na kilala bilang hepatic encephalopathy. Ang Lactulose ay isang colonic acidifier na gumagana sa pamamagitan ng pagbawas ng dami ng ammonia sa dugo. Ito ay isang solusyon na gawa sa asukal ng tao. Ang gamot na ito ay maaaring kunin ng bibig, o tumbong, ayon sa direksyon ng iyong doktor para sa iyong kondisyon. Ang dosis ay batay sa iyong medikal na kondisyon at tugon sa paggamot. ...

Side Effect:

Kasama sa mga epekto ang sumusunod:isang reaksiyong alerdyi - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pantal; pagtatae, pagsusuka, pagmamanhid o kahinaan, hindi regular na tibok ng puso, mga pagbabago sa isip o kalooban, mga seizure. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito ay humingi kaagad ng tulong medikal. Ang mga sumusunod ay hindi gaanong malubhang epekto, na nangangailangan din ng tulong medikal kung sila ay nagpapatuloy o lumala:hangin sa tiyan, pagdighay, sakit, pagduduwal, at pagmamanhid. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon kang diyabetis, o kung kailangan mong magkaroon ng anumang uri ng kondisyon sa bituka gamit ang isang saklaw tulad ng isang colonoscopy. Huwag uminom ng anumang gamot na laxative habang ginagamit ang gamot na ito. Kung mayroon kang diyabetis, ang gamot na ito ay maaaring makaapekto sa iyong antas ng glucose sa dugo, samakatuwid dapat mong subaybayan ang iyong glucose sa dugo nang regular. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...