Cerebyx


Pfizer | Cerebyx (Medication)


Desc:

Ang Cerebyx/fosphenytoin ay ipinahiwatig para sa panandaliang pangangasiwa ng parenteral kapag ang ibang paraan ng pangangasiwa ng phenytoin ay hindi magagamit, hindi naaangkop o itinuturing na hindi gaanong kapaki-pakinabang. Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng Cerebyx sa paggamit na ito ay hindi nasuri nang sistematiko nang higit sa 5 araw. Ang Cerebyx ay maaaring magamit para sa kontrol ng pangkalahatang nakakakumbinsi na status epilepticus at pag-iwas at paggamot ng mga seizure na nagaganap sa panahon ng neurosurgery. Maaari rin itong palitan, panandaliang, para sa oral phenytoin. ...

Side Effect:

Kasama sa mga epekto ang:nasusunog/sakit na sansasyon, singit ng sakit, pangangati, pagduduwal, pagkahilo, o pag-aantok. Kung ang alinman sa mga epekto na ito ay nagpapatuloy o lumala, makipag-ugnay agad sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga malubhang epekto na ito ay nangyari:mga pagbabago sa kaisipan/kalooban, pagkawala ng koordinasyon, pantal, mga problema sa mata/paningin. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto ay nangyari:mga seizure, kahirapan sa pagsasalita, panginginig ng kalamnan, malubhang sakit ng ulo. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi lubos na malamang ngunit malubhang epekto ay nangyari:sakit sa dibdib, pagbabago sa pandinig, pagtaas ng uhaw/pag-ihi, hindi pangkaraniwang mabilis/mabagal/hindi regular na pulso, hindi pangkaraniwang pagkapagod, hindi pangkaraniwang bruising, malubhang sakit sa tiyan, kasukasuan/kalamnan sakit, namamaga glandula, pagbabago sa dami ng ihi. Humingi ng agarang atensiyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon ng alerdyi ay maaaring kabilang ang:pantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gumamit ang Cerebyx, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay alerdyi sa anumang mga gamot, o kung mayroon kang sakit sa puso, sakit sa bato, sakit sa atay, mababang presyon ng dugo, porphyria, diabetes, o kung uminom ka ng maraming halaga ng alkohol. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. Kung nabuntis ka habang gumagamit ng Cerebyx, huwag itigil ang paggamit ng gamot nang walang payo ng iyong doktor. Napakahalaga ang control sa seizure sa panahon ng pagbubuntis at ang mga benepisyo ng pagpigil sa mga seizure ay maaaring lumampas sa anumang mga panganib na nakuha sa pamamagitan ng paggamit ng Cerebyx / fosphenytoin. ...