Cervical Cancer Vaccine


Merck & Co. | Cervical Cancer Vaccine (Medication)


Desc:

Ang HPV ay isang sakit na napapasa sa pamamagitan ng pagtatalik na karaniwan ay walang mga sintomas at nawawala na lang, ngunit kung minsan ay maaaring maging sanhi ng malubhang sakit. Halos lahat ng mga kaso ng genital warts at kanser sa matres ay dahil sa HPV. Ang isang Cervical Cancer Vaccine na tinatawag na Gardasil ay binuo na nagpoprotekta laban sa dalawang mataas na peligro na uri ng HPV (uri 16 at 18) na nagdudulot ng 70% ng mga kanser sa matres, at ang dalawang mababang uri ng HPV (uri 6 at 11) na sanhi ng 90 % ng mga genital warts. Ang isa pang bakuna na tinatawag na Cervarix ay magagamit, na pinoprotektahan laban sa parehong dalawang uri ng HPV (uri 16 at 18) na nagdudulot ng 70% ng mga kanser sa matres. Hindi nito pinoprotektahan laban sa genital warts. Ang ilang mga doktor ay maaaring gumamit ng bakunang ito sa halip na Gardasil. ...

Side Effect:

Ang mga reaksiyong alerdyi, na maaaring malubha, ay nangyayari din. Ang pinakakaraniwang mga epekto ng HPV Recombinant Quadrivalent Vaccine ay lagnat, pagduduwal, pagsusuka, malabong, pagkahilo, at banayad o katamtaman na sakit, pamamaga, pangangati, at pamumula sa site ng iniksyon. Ang iba pang mga epekto ay kinabibilangan ng namamaga na mga glandula, Guillain-Barre syndrome, sakit ng ulo, sakit ng kalamnan, at pagkapagod o kahinaan. Ang mga pasyente ay dapat na sundin ng 15 minuto pagkatapos ng iniksyon dahil sa posibilidad na malabo. ...

Precaution:

Hindi alam kung HPV Recombinant Quadrivalent Vaccine o ang mga antibodies na sapilitan ng HPV Recombinant Quadrivalent Vaccine ay nilalabas sa breast milk. Ang HPV Recombinant Quadrivalent Vaccine ay hindi pa nasuri nang sapat sa mga buntis na kababaihan. Dapat lamang itong magamit sa mga buntis na kababaihan kung malinaw na kinakailangan. Ang paggamit ng mga immunosuppressive na gamot ay binabawasan ang pagiging epektibo ng HPV Recombinant Quadrivalent Vaccine. Ang mga kontraseptibo ng hormonal ay hindi nakikipag-ugnay sa Gardasil. Maaaring mapangasiwaan ang Gardasil ng magkakasunod (sa iba't ibang mga site) na may bakuna sa hepatitis B, Menactra (Meningococcal Polysaccharide Diphtheria Toxoid Conjugate Vaccine), at Adacel. ...