Chamomile - oral


Meda Pharmaceuticals | Chamomile - oral (Medication)


Desc:

Ang Chamomile ay isang halaman na ginagamit para sa maraming kundisyon tulad ng:upang mabawasan ang utak at/ o pagtatae, upang mabawasan ang saki ng tiyan, pagmamanhid habang may regla, upang gamutin ang paglabalisa, upang makagawa ng banayad na sedisyon, upang mabawasan ang pagkabagabag at pagkamayamutin, upang gamutin ang karaniwang sipon at lagnat , upang mabawasan ang mga reklamo ng ubo, atay at gallbladder, at dagdagan ang gana. Ang chamomile ay ginamit din at pinapahid upang mabawasan ang pamamaga ng balat, bibig, at lalamunan; upang mabawasan ang pamamaga ng ilong; at sa pagpapagamot ng mga sugat at pagkasunog. ...

Side Effect:

Ang mga epektong sanhi ng Chamomile ay karaniwang hindi pangkaraniwan, ngunit maaaring kabilang ang:isang reaksiyong allergy tulad ng pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pantal; at pagsusuka. Kung napansin mo ang alinman sa ito, o anumang iba pang mga hindi pangkaraniwang tanda ng mangkukulam na nagpapatuloy o lumala, agad na humingi ng medikal na atensyon. ...

Precaution:

Huwag gamitin ang produktong ito kung ikaw ay alerdyi dito o sa iba pang mga halaman tulad ng ragweed, asters, o chrysanthemums. Ang pag-iingat ay kinakailangan kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod:diabetes, dependensya sa alkohol o sakit sa atay. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...