Adriamycin


Bedford Laboratories | Adriamycin (Medication)


Desc:

Ang Adriamycin /doxorubicin ay matagumpay na ginamit upang makabuo ng pagbabalik sa disseminated neoplastic

na kondisyon tulad ng acute lymphoblastic leukemia, acute myeloblastic leukemia, Wilms' tumor, neuroblastoma, soft tissue at bone sarcomas, breast carcinoma, ovarian carcinoma, transitional cell bladder carcinoma, thyroid carcinoma, gastric carcinoma, Hodgkin's disease, malignant lymphoma at bronchogenic carcinoma kung saan ang small cell histologic na uri ay mabilis na magresponde komoara sa ubang uri ng mga selula. ...

Side Effect:

Ang mga karaniwang epekto ay ang: mga sugat sa bibig at sa mga labi, hindi gaanong karaniwan, ubo o pamamalat na sinamahan ng lagnat o panginginig, pamumutla o pamumula ng balat (kung kamakailan lamang ay mayroon kang paggamot sa radiation), lagnat o panginginig, sakit ng kasukasuan, sakit sa mas mababang bahagi ng likod o sakit sa gilid na may kasamang lagnat o panginginig, masakit o mahirap, pag-ihi na may kasamang lagnat o panginginig, mga pulang guhit sa bahagi ng iniksiyong ugat, sakit sa tiyan. Hindi gaanong pangkaraniwang mga epekto ay: mabilis o hindi regular na tibok ng puso, sakit sa lugar ng pag-iniksyon, igsi ng paghinga, pamamaga ng mga paa at ibabang binti, bihira, itim na mga dumi, dugo sa ihi, natukoy na mga pulang pantal sa balat, hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa, wheezing. Ang ilan sa mga bihirang epekto ay may kasamang pantal sa balat o pangangati. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato, colitis, o mga problema sa tiyan. Ipaalam sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi nireseta na gamot, bitamina, nutritional supplement, at mga produktong herbal na iyong ginagamit o balak mong gamitin. Ang Adriamycin ay maaaring makagambala sa normal na siklo ng regla (panahon) sa mga kababaihan at maaaring ihinto ang paggawa ng tamud sa mga kalalakihan. Gayunpaman, hindi mo dapat ipagpalagay na hindi ka maaaring magbuntis o hindi ka maaaring magkatsansang mabuntis ng iba. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...