Children's Allegra


Sanofi-Aventis | Children's Allegra (Medication)


Desc:

Ang Allegra/ fexofenadine ay isang antihistamine na binabawasan ang mga epekto ng natural na kemikal na histamine sa katawan. Ang histamine ay maaaring makagawa ng mga sintomas ng pagbahing, nangangati, puno ng tubig sa mga mata, at walang tigil na sipin. Ang Allegra ay ginagamit upang gamutin ang mga sintomas ng mga pana-panahong alerdyi (hay fever) sa mga matatanda at bata. Ginagamit din ang Allegra upang gamutin ang pangangati ng balat at pantal na sanhi ng isang kondisyon na tinatawag na talamak na idiopathic urticaria sa mga matatanda at bata. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang epekto ng Allegra ay ang sakit ng ulo, pagtatae, pagduduwal, pagsusuka, kahinaan, pagkahilo at pagtulog. Ang lagnat, sakit sa kalamnan, ubo, at mga reaksiyong alerdyi ay maaari ring mangyari. Humingi ng agarang atensiyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon ng alerdyi ay maaaring kabilang ang:pantal, pangangati/ pamamaga (lalo na ng mukha/ dila/ lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Magtanong sa isang doktor o parmasyutiko bago kumuha ng Allegra kung ikaw ay alerdyi sa anumang mga gamot, o kung mayroon kang sakit sa bato. Huwag kumuha ng Allegra ng juice ng prutas (tulad ng mansanas, orange, o suha). Maaaring may iba pang mga gamot na maaaring makaapekto sa Allegra. Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na ginagamit mo. Kasama dito ang reseta, over-the-counter, bitamina, at mga produktong herbal. Huwag magsimula ng isang bagong gamot nang hindi sinasabi sa iyong doktor. Sabihin sa iyong doktor kung ang iyong mga sintomas ay hindi mapabuti, o kung mas masahol pa ito pagkatapos mong simulan ang pagkuha ng Allegra. Huwag gumamit ng higit sa inirekumendang dosis. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...