Chymopapain - injection


Unknown / Multiple | Chymopapain - injection (Medication)


Desc:

Ang Chymopapain ay direktang iniksyon sa isang herniated (slipped) disc sa gulugod upang matunaw ang bahagi ng disc at mapawi ang sakit at iba pang mga problema na sanhi ng pagpindot sa disc sa isang nerve. Bago ka makatanggap ng chymopapain, bibigyan ka ng isang pampamanhid (alinman sa isang pangkalahatang pampamanhid upang matulog ka o sa isang lokal na pampamanhid). ...

Side Effect:

Ang pakiramdam na hindi kanais-nais ng tiyan, sakit ng ulo, pagkahilo, sakit sa likod, paninigas o matulis na nararamdaman sa likod ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay nagpapatuloy o naging nakakasagabal, ipagbigay-alam sa iyong doktor. Ang sakit sa paa, pagbagsak ng paa, matulis na nararamdaman sa mga binti, pamamanhid ng paa o daliri ng paa, pag-iingat ng ihi at sakit sa bituka ay naiulat din. Agad na ipaalam sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na maaaring magpahiwatig ng isang reaksyong alerdyi:pantal, pangangati, problema sa paghinga, sakit sa dibdib, hindi regular na tibok ng puso. Kung napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas, kontakin ang iyong doktor o parmasyutiko. , Napakadalang ang paggamit ng chymopapain ay maaaring maging sanhi ng malubhang epekto, kabilang ang paralisis ng mga binti o kamatayan. Ang isa pang mapanganib na epekto ng chymopapain injection ay isang matinding reaksyong alerdyi na tinatawag na anaphylaxis. Madalas itong nangyayari sa mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan. Bago matanggap ang chymopapain, dapat mong talakayin ang paggamit nito, at ang posibilidad ng anaphylaxis o iba pang mga malubhang epekto, kasama ng iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin din sa iyong propesyonal sa pangangalaga sa kalusugan kung mayroon kang iba pang mga uri ng mga alerdyi, tulad ng sa mga pagkain, tina, pangalagaan, o mga hayop. Para sa mga produktong hindi inireseta, basahin nang mabuti ang label o mga sangkap ng pakete. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...