Cinoxacin - oral


Teva Pharmaceutical Industries | Cinoxacin - oral (Medication)


Desc:

Ang Cinobac (cinoxacin) ay epektibo sa pagpigil sa mga impeksyon sa ihi hanggang sa 5 buwan sa mga kababaihan na may kasaysayan ng paulit-ulit na impeksyon sa ihi. Ang Cinobac (cinoxacin) ay ginagamit para sa paggamot ng pauna at paulit-ulit na impeksyon sa ihi sa mga may sapat na gulang na sanhi ng mga sumusunod na madaling kapitan na mga organismo:E coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, uri ng Klebsiella (kabilang ang K. pneumoniae), at mga uring Enterobacter. ...

Side Effect:

Magpatingin sa iyong doktor sa lalong madaling panahon kung anuman ang mga sumusunod na epekto ay nangyayari:pantal sa balat, pangangati, pamumula, o pamamaga, bihirang, itim, pag-iiba ng uri dumi, dumudugong gilagid, dugo sa ihi o dumi, pagkahilo, sakit ng ulo, nadagdagan ang pagiging sensitibo ng balat hanggang sikat ng araw, matukoy ang mga pulang pantal sa balat, hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa, hindi alam na saklaw, sakit sa buto, sakot sa mababang bahagi ng likod o gilid ng sakit, sakit, pamamaga, o pamamaga sa mga guya, balikat, o kamay, masakit, namamaga na kasukasuan, mga seizure maaaring mangyari na karaniwang hindi nangangailangan ng medikal na atensyon. Ang mga iba pang epekto na ito ay maaaring mawala sa panahon ng paggamot habang inaayos ang iyong katawan sa gamot. Gayundin, maaaring sabihin sa iyo ng iyong propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan ang tungkol sa mga paraan upang maiwasan o mabawasan ang ilan sa mga masamang epekto. Ang mas kaunting mga karaniwang epekto ay maaaring mangyari:pagtatae, pagkawala ng gana sa pagkain, pagduduwal, pagmamanhid ng tiyan, pagsusuka. Ang iba pang mga hindi inaasahang epekto na hindi nakalista ay maaari ring maganap sa ilang mga pasyente. Kung napansin mo ang anumang iba pang mga epekto, tingnan sa iyong propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:sakit sa bato, colitis, o mga problema sa tiyan. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...