Cipro


Bayer Schering Pharma AG | Cipro (Medication)


Desc:

Ang Cipro /ciprofloxacin ay isang antibiotiko sa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na fluoroquinolones. Ginagamit ito upang gamutin ang iba't ibang uri ng impeksyon sa bakterya. ...

Side Effect:

Itigil ang paggamit ng ciprofloxacin at tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang isang seryosong epekto tulad ng:malubhang pagkahilo, malabo, mabilis o malakas na tibok ng puso; biglang sakit, pagpitik na tunog, pasa, pamamaga, paglambot, higpit, o pagkawala ng paggalaw sa alinman sa iyong mga kasukasuan; pagtatae na banayad o duguan; pagkalito, guni-guni, pagkalungkot, hindi pangkaraniwang mga kaisipan o pag-uugali; seizure (kombulsyon); maputla o dilaw na balat, madilim na kulay na ihi, lagnat, kahinaan; pag-ihi ng mas kaunti kaysa sa dati o hindi; madaling pagkapasa o pagdurugo; pamamanhid, matulis na pakiramdam, o hindi pangkaraniwang sakit kahit saan sa iyong katawan; ang unang tanda ng anumang pantal sa balat, gaano man kaluma; o malubhang reaksyon ng balat - lagnat, namamagang lalamunan, pamamaga sa iyong mukha o dila, nasusunog sa iyong mga mata, sakit sa balat, na sinundan ng isang pula o lila na pantal ng balat na kumalat (lalo na sa mukha o itaas na katawan) at nagiging sanhi ng pamumula at pagmamalat. Ang hindi gaanong malubhang epekto ay maaaring kabilang ang:pagduduwal, pagsusuka; pagkahilo o pag-aantok; malabong paningin; pakiramdam ng nerbiyos, pagkabalisa, o nabalisa; o mga problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog o bangungot). Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon ng alerdyi ay maaaring kabilang ang:pantal, pangangati /pamamaga (lalo na ng mukha /dila /lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Ito ay ang Cipro kung kumukuha ka rin ng tizanidine; mayroon kang isang kasaysayan ng myasthenia gravis; o ikaw ay alerdyi sa ciprofloxacin o katulad na mga gamot tulad ng gemifloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, ofloxacin, norfloxacin, at iba pa. Upang matiyak na ligtas mong kunin ang Cipro, sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka ng iba pang mga kondisyong ito:sakit sa ritmo ng puso; isang kasaysayan ng pinsala sa ulo o tumor sa utak; isang kondisyon na tinatawag na pseudotumor cerebri (mataas na presyon sa loob ng bungo na maaaring maging sanhi ng pananakit ng ulo, pagkawala ng paningin, o iba pang mga sintomas); isang kasaysayan ng reaksyong alerdyi sa isang antibiotiko; magkasanib na mga problema; sakit sa bato o atay; epilepsy o seizure; diyabetis; kahinaan ng kalamnan o paghihirap sa paghinga; mababang antas ng potasa sa iyong dugo (hypokalemia); o isang personal o kasaysayan ng pamilya ng Long QT syndrome. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...