Cisplatin - injection


Hospira | Cisplatin - injection (Medication)


Desc:

Ang Cisplatin-injection ay isang gamot na chemotherapy na naglalaman ng platinum. Ang Cisplatin ay ginagamit nang nag-iisa o pinagsama sa iba pang mga gamot upang gamutin ang iba't ibang uri ng kanser tulad ng kanser ng bayag, kanser sa obaryo, o kanser sa pantog. Minsan din ginagamit ang Cisplatin upang gamutin ang kanser sa ulo at leeg, kanser sa baga, kanser sa cervix at esophagus, mga bukol sa utak, malignant pleural mesothliomaand at neuroblastoma. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga alam na epekto nito, ang Cisplatin ay maaaring maging sanhi ng malubhang epekto tulad ng:i reaksiyong alerhiya - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pantal; sakit, pagkasunog o pamumula sa site ng iniksyon, pamamanhid o asul na pagkawalan ng kulay ng mga kamay o paa, pagkawala ng mga reflexes at balanse, problema sa paglalakad, pagmamanhid o kahinaan ng kalamnan, sakit sa leeg o likod, sugat sa bibig o dila, magkasanib na sakit, namamaga na mga binti o mga pagbabago sa paa, mental o kalooban, sakit ng ulo, mabilis o hindi regular na tibok ng puso, dugo sa ihi, pagsusuka na mukhang mga bakuran ng kape, itim o madugong dumi, masakit o mahirap na pag-ihi, mas mababang likod o gilid na sakit, pagbabago ng paningin, sakit sa dibdib, panga o kaliwa sakit sa braso, pagkalito, hirap sa pagsasalita, kahinaan sa isang panig ng katawan, o seizure. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito ay humingi kaagad ng tulong medikal. Hindi gaanong malubhang epekto tulad ng pagduduwal, pagsusuka, pagkawala ng ganang kumain, pagtatae, pagkawala ng panlasa at pagkawala ng buhok ay maaaring mangyari. Kung mayroon man sa mga ito na nagpatuloy o lumala, tumawag sa iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Ipagbigay-alam sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:s sa bato, nabawasan ang pag-andar ng buto ng utak o sakit sa dugo tulad ng anemia, leukopenia, at thrombocytopenia, o mga problema sa pandinig. Habang ginagamit ang gamot na ito, huwag magkaroon ng pagbabakuna o pagbabakuna. Ang gamot na ito ay maaaring makaapekto sa paggawa ng tamud sa mga kalalakihan. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...