Citroma


Cumberland Pharmaceuticals | Citroma (Medication)


Desc:

Ang citroma /magnesium citrate ay ginagamit upang linisin ang dumi ng tao mula sa mga bituka bago ang operasyon o ilang mga pamamaraan ng bituka tulad ng colonoscopy, o radiography, karaniwang kasama ng iba pang mga produkto. Maaari din itong magamit para sa kaluwagan ng pagtitibi. Gumamit ng gamot na ito ayon sa direksyon ng iyong doktor para sa iyong kondisyon. Ang dosis ay batay sa iyong kondisyong medikal o pamamaraan na kailangan mo. Ang paggawa nang tumpak ay makakatulong upang maiwasan ang mga malubhang epekto tulad ng pag-aalis ng tubig. ...

Side Effect:

Ang mga malubhang epekto ay hindi malamang na mangyari, ngunit kasama nila ang isang reaksyong alerdyi- pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pantal; mabagal o hindi regular na tibok ng puso, mga pagbabago sa isip o kalooban tulad ng pagkalito at hindi pangkaraniwang pag-aantok, kahinaan ng kalamnan, at patuloy na pagtatae. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito ay humingi kaagad ng tulong medikal. Ang sakit sa ginhawa sa tiyan /pagmamanhid, gas, o pagduduwal ay maaaring mangyari. Ang mga ito ay hindi gaanong malubhang epekto, ngunit kung sakaling nagpapatuloy o lumala ay nangangailangan din sila ng pangangalagang medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang anumang mga sumusunod na kondisyon:dumudugong tumbong, pagbara ng bituka, iba pang mga problema sa bituka tulad ng ulcerative colitis, at almuranas, sakit sa puso tulad ng isang hindi regular na tibok ng puso, sakit sa bato, kasalukuyang sintomas ng sakit sa sikmura or tiyan, pagmamanhid, patuloy na pagduduwal o pagsusuka. Ang madalas na paggamit ng gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng normal na pagpapaandar ng bituka at isang laxative dependence. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...