Cladribine - injection


Janssen Pharmaceutica | Cladribine - injection (Medication)


Desc:

Ang Cladribine ay isang gamot sa kanser na nakakasagabal sa paglaki ng mga selula ng kanser at nagpapabagal sa kanilang paglaki at kumalat sa katawan. Gumagana ito sa pamamagitan ng paghinto ng paglaki ng mga selula ng kanser. Ang gamot na ito ay maaari ring magamit upang gamutin ang iba pang mga uri ng kanser (ilang mga lymphomas). ...

Side Effect:

Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng malubhang sakit sa dugo (nabawasan ang pag-andar ng buto ng buto na humahantong sa mababang bilang ng mga selula ng dugo tulad ng mga puting selula, pulang selula, at mga platelet). Ang epekto na ito ay maaaring mabawasan ang kakayahan ng iyong katawan upang labanan ang isang impeksyon, magdulot ng anemia, o maging sanhi ng mas madaling pagdurugo o pagdugo ng iyong katawan. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung nagkakaroon ka ng alinman sa mga sumusunod:mga palatandaan ng impeksyon (lagnat, tuloy-tuloy na namamagang lalamunan), madaling magkapasa /pagdurugo, hindi pangkaraniwang pagkapagod, mabilis /malakas na tibok ng puso. Kapag ginamit sa mga mataas na dosis, ang cladribine ay maaaring maging sanhi ng malubhang sakit sa bato o nerve. Ang mga karamdaman sa nerbiyos ay maaari ring bihirang mangyari sa mga pasyente na kumukuha ng normal na dosis ng cladribine. Sabihin agad sa iyong doktor kung nagkakaroon ka ng alinman sa mga sumusunod:pagbabago sa dami ng ihi, kahinaan /pagmamanhid /matulis na pakiramdam sa iyong mga kamay /paa, kawalan ng kakayahang ilipat ang iyong mga braso /binti. ...

Precaution:

Huwag gumamit ng cladribine kung buntis ka. Maaari itong makapinsala sa hindi pa isinisilang na sanggol. Bago ka makatanggap ng cladribine, sabihin sa iyong doktor Kung mayroon kang sakit sa atay o bato o problema sa utak sa buto. Ang Cladribine ay maaaring magpababa ng mga selula ng dugo na makakatulong sa paglaban sa mga impeksyon sa iyong katawan. Maaari itong gawing mas madali para sa iyo na magdugo mula sa isang pinsala o magkakasakit mula sa pagiging nasa paligid ng iba na may sakit. Iwasan ang pagiging malapit sa mga taong may sakit o may mga impeksyon. Sabihin sa iyong doktor nang sabay-sabay kung nagkakaroon ka ng mga palatandaan ng impeksyon. Sabihin kaagad sa iyong mga tagapag-alaga kung mayroon kang malubhang epekto tulad ng pamamanhid o tingling, kahinaan o nasusunog na sakit sa iyong mga daliri o daliri ng paa, mas mababang sakit sa likod, dugo sa iyong ihi, pag-ihi ng mas kaunti kaysa sa dati, maputla o dilaw na balat, madilim na kulay na ihi o pakiramdam tulad ng maaaring mawala ka. ...