Claravis


Barr | Claravis (Medication)


Desc:

Ang Claravis /isotretinoin ay ginagamit upang gamutin ang matinding cystic acne (nodular acne) na hindi tumugon sa iba pang paggamot (Benzoyl peroxide o clindamycin na inilalapat sa balat o tetracycline o minocycline na kinuha ng bibig). Ito ay kabilang sa isang klase ng mga gamot na kilala bilang mga retinoid. Ang mga capsule na nilulunon. Huwag dikdikin o nguyain. Ang Isotretinoin ay karaniwang kinukuha sa loob ng 15-20 linggo, dalawang beses araw-araw na may pagkain o ayon sa direksyon ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Itigil ang pag-inom ng gamot na ito at sabihin agad sa iyong doktor kung nagkakaroon ka ng mga hindi malamang ngunit napaka seryosong mga epekto:malubhang sakit ng ulo, pagbago ng paningin, matulis na tunog sa mga tainga, pagkawala ng pandinig, sakit sa dibdib, dilaw na mata /balat, madilim na ihi, matinding pagtatae, pagdurugo. Ang mga tuyong labi at bibig, menor de edad na pamamaga ng mga pilikmata o labi, malulutong na balat, pagdugo ng ilong, sakit sa tiyan, o pagnipis ng buhok ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epekto na ito ay nagpapatuloy o lumala, agad na sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Ang Isotretinoin ay maaaring makaapekto sa iyong pangitain sa gabi. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng malinaw na pananaw pagkatapos ng dilim hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa nang ligtas ang mga naturang gawain. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na ng:diyabetes, pamilya o personal na kasaysayan ng mga mataas na taba sa dugo (triglycerides), pamilya o personal na kasaysayan ng mga sakit sa saykayatriko (kabilang ang pagkalumbay), sakit sa atay, labis na katabaan, pagkain disorder (anorexia nervosa), pag-abuso sa alkohol, pancreatitis, mga kondisyon ng pagkawala ng buto (osteoporosis /osteomalacia, nabawasan ang gaan ng buto). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...