Clidinium bromide, chlordiazepoxide hydrochloride


Ascend Laboratories | Clidinium bromide, chlordiazepoxide hydrochloride (Medication)


Desc:

Ang kumbinasyon ng Clidinium bromide at chlordiazepoxide hydrochloride ay ginagamit bilang adapter therapy sa paggamot ng magagalitin na bituka sindrom (magagalitin na colon, spastic colon, mucous colitis) at talamak na enterocolitis. Maaari din itong maging kapaki-pakinabang sa pamamahala ng talamak na gastroenteritis. Kumuha ng isa o dalawang kapsula ng gamot na ito tatlo o apat na beses sa isang araw, bago kumain at sa oras ng pagtulog o ayon sa direksyon ng iyong doktor para sa iyong kondisyon. ...

Side Effect:

Ang bawal na gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng mga sumusunod na epekto:ang pag-aantok, pagkahilo, ataxia at pagkalito, pagsabog ng balat, edema, pagduduwal at paninigas ng dumi, mga sintomas ng extrapyramidal, nadagdagan at nabawasan ang libido, dyscrasias ng dugo, kabilang ang agranulocytosis, jaundice at hepatic dysfunction, ihi pag-aalangan o pagpapanatili at abnormalidad ng atay. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito o anumang iba pang hindi pangkaraniwang pag-sign, humanap kaagad ng pangangalagang medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay allergt dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:may kapansanan sa bato o pag-andar sa hepatic, pagkabalisa o pagkalungkot. Dahil maaari itong maging sanhi ng pagkahilo at pag-aantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa nang ligtas ang aktibidad na ito. Bago gumamit ng gamot na ito, sabohan ang iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi. ...