Clobex


GlaxoSmithKline | Clobex (Medication)


Desc:

Ang Clobex/clobetasol ay ginagamit sa maraming uri ng kondisyon sa balat (eczema, dermatitis, alerdyi, pantal). Naiibsan ng Clobetasol ang pamamaga, pangangati, at pamumula sa iba't-ibag kondisyon. Ang gamot na ito ay matapang na isang uri ng costicoseroid. Gamitin lamang ito sa balat. Hindi ito puwedeng gamitin sa mukha, singit o kili-kili maliban na lang kung may payo ng doktor. Pagkatapos ipahid ang gamot na ito, hugasan ang kamay maliban na lang kung ginagamit ang gamot para sa kamay. Huwag ipahid malapit sa mata dahil puwede itong maging sanhi ng pag grabe ng glaucoma. ...

Side Effect:

Ang mga hindi inaasahang epekto ng gamot na ito ay hindi pangkaraniwan. Ang sintomas ng seryosong alerdyi ay:pantal, pangangati/pamamaga (sa mukha/dila/lalamunan), pagkahilo, hirap sa paghinga. Sabihan agad ang iyong doktor kung ang mga seryosong epekto ay lumalala:stretch marks (striae), pagninipis ng balat/o pagbago ng kulay, di pangkaraniwang pagtubo ng buhok. ...

Precaution:

Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagbagal ng paglaki ng bata kung gagamitin ng pangmatagalan. Magpalusolta sa doktor para regular na makita ng doktor ang tangkad ng anak. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihan ang iyong doktor o parmasyutiko sa iyong mga sakit lalo na kung may:mahirap na daloy ng dugo, diyabetis, iba pang kondisyon sa balat (rosacea, perioral dermatitis), problema sa resistensya. ...