Cocaine hydrochloride - topical


Unknown / Multiple | Cocaine hydrochloride - topical (Medication)


Desc:

Ang Cocaine ay ginagamit ng mga propesyonal na medikal upang pansamantalang ipamanhid ang labas na bahagi ng bibig, ilong, at lalamunan (mauhog lamad) bago ang ilang mga pamamaraang medikal (Biopsy, tahi, paglilinis ng sugat). Ito ay isang pampamanhid na gumagana ng mabilis upang mapamanhid ang bahagi sa 1-2 minuto pagkatapos ng aplikasyon. Nagdudulot din ang Cocaine ng makitid na mga daluyan ng dugo, isang epekto na maaaring makapagbawas ng pagdurugo at pamamaga. ...

Side Effect:

Ang masamang reaksyon ay maaaring sanhi ng mataas na lebel ng plasma bilang resulta ng labis at mabilis na pagsipsip ng gamot. Ang mga reaksyon ay sistematikong likas at kasam sa gitnang sistema ng nerbyos at /o ang sistemang cardiovascular. Ang isang maliit na bilang ng mga reaksyon ay maaaring magresulta mula sa hypersensitivity, idiosyncrasy o nabawasang pagpapaubaya ng pasyente. Ang mga reaksyon ng CNS ay nakakaganyak at /o nakalulungkot, at maaaring mailalarawan sa pamamagitan ng nerbyos, hindi mapakali at kaguluhan. Ang mga panginginig na kalaunan ay maaaring magresulta ng mga clonic-tonic convulsion. Maaaring maganap ang Emesis. Sinusundan ang stimulasyong sentral ng pagkalumbay, na may pagkamatay na nagreresulta mula sa pagkabigo sa paghinga. Ang maliliit na dosis ng cocaine ay nagpapabagal sa ritmo ng puso, ngunit pagkatapos ng katamtamang dosis, ang ritmo ay maaaring madagdagan dahil sa sentral na sympathetic sa pasiglahin. Ang cocaine ay isang pyrogenic na nagdaragdag ng produksyon ng init para pasiglahin ang aktibidad ng kalamnan at nagiging sanhi ng vasoconstriction na nagbabawas ng pagkawala ng init. Kilala ang Cocaine na nakakagambala sa bisa ng norepinephrine ng mga adrenergic nerve terminal na nagbibigay ng sensitization sa catecholamines, na sanhi ng vasoconstriction at mydriasis. Ang Cocaine ay sanhi ng pagdulas ng corneal epithelium, na nagiging sanhi ng clouding, pitting, at paminsan-minsan na ulser sa kornea. Ang gamot ay hindi inilaan para sa paggamit ng mata. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay may alerdyi sa cocaine; o sa iba pang mga uri ng ester anesthetics (benzocaine); o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga reaksyong alerdyi o iba pang mga problema. Kausapin ang iyong parmasyutiko para sa iba pang mga detalye. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong medikal na kasaysayan, lalo na kung may: altapresyon, sakit sa puso (sakit sa dibdib, atake sa puso, hindi regular na tibok ng puso), sobrang aktibo na teroydeo (hyperthyroidism), seizure, impeksyon /sugat /pinsala sa bahagi ng aplikasyon (bibig, ilong, lalamunan). Ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng pagkahilo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Iwasan ang mga inuming nakalalasing. Pinapayuhan ang pag-iingat kapag ginagamit ang gamot na ito sa mga bata dahil maaaring mas sensitibo sila sa mga epekto ng gamot, lalo na ang hindi mapakali /kaguluhan. Pinapayuhan ang pag-iingat kapag ginagamit ang gamot na ito sa mga matatanda dahil maaari silang maging mas sensitibo sa mga epekto ng gamot, lalo na ang hindi regular na tibok ng puso at sakit sa dibdib. Sa panahon ng pagbubuntis, ang gamot na ito ay dapat gamitin lamang kung talagang kinakailangan. Ang gamot na ito ay maaaring dumaan sa gatas ng suso at maaaring magkaroon ng hindi kanais-nais na mga epekto sa isang sanggol. Samakatuwid, ang pagpapasuso ay hindi inirerekomenda habang ginagamit ang gamot na ito. ...