Cogentin


Merck & Co. | Cogentin (Medication)


Desc:

Ang Cogentin /benztropine ay isang anticholinergic. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbawas ng mga epekto ng acetylcholine, isang kemikal sa utak. Nagreresulta ito sa pagbawas ng panginginig o tigas ng kalamnan. Paggamot nito sa sakit na Parkinson kasama ang iba pang mga gamot. ...

Side Effect:

Malubhang epekto ay maaaring maganap tulad ng: malakas na tibok ng puso o pag-flutter sa iyong dibdib; panghihina na pakiramdam; pakiramdam na masyadong mahina kung gagalaw; pagkalito, guni-guni, hindi pangkaraniwang mga saloobin o pag-uugali; mas mahina ang pag-ihi kaysa sa dati o wala talagang ihi; matinding pagdumi; tuyong bibig na nakagagambala sa pagsasalita, paglunok, gana sa pagkain, o pagkain; pakiramdam na uhaw na uhaw o mainit, hindi maka-ihi, labis na pawis, o mainit at tuyong balat; malabo ang paningin, sakit sa mata, o nakikita ang halos paligid ng mga ilaw; o hindi makontrol na paggalaw o hindi mapigil na paggalaw ng iyong mga mata, labi, dila, mukha, braso, o binti. Ang hindi gaanong seryosong mga epekto ay maaaring magsama: depressed mood, mga problema sa memorya; pagkaantok, pakiramdam nerbyos o nasasabik; pagduduwal, sakit sa tiyan; tuyong bibig (banayad); dobleng paningin, nadagdagan ang pagiging sensitibo sa ilaw; o pamamanhid sa iyong mga daliri. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksyong alerdyi ay maaaring kasama: pantal, pangangati /pamamaga (lalo na sa mukha /dila /lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Ang mga pasyente na may mabilis na pagtibok ng puso at mga pasyente na may prostatic hypertrophy ay dapat na sundin ng malapit sa panahon ng paggamot. Maaaring mangyari ang Dysuria, ngunit bihirang maging isang problema. Ang pagpapanatili ng ihi ay naiulat sa Cogentin. Ang gamot ay maaaring maging sanhi ng mga reklamo ng kahinaan at kawalan ng kakayahang ilipat ang mga partikular na grupo ng kalamnan, lalo na sa malalaking dosis. Halimbawa, kung ang leeg ay naging matigas at biglang nakakarelaks, maaari itong maramdaman na naghihina, na nagiging sanhi ng ilang pag-aalala. Sa kaganapang ito, kinakailangan ang pagsasaayos ng dosis. Ang pagkalito ng kaisipan at kaguluhan ay maaaring maganap sa maraming dosis, o sa mga madaling kapitan ng pasyente. Paminsan-minsan ay naiulat ang mga visual na guni-guni. Bukod dito, sa paggamot ng mga karamdamang extrapyramidal dahil sa mga gamot na neuroleptic (Phenothiazines), sa mga pasyente na may mga karamdaman sa pag-iisip, paminsan-minsan ay maaaring magkaroon ng mas malalang mga sintomas sa pag-iisip. Sa ganitong mga kaso, ang mga gamot na antiparkinsonian ay maaaring magpalitaw ng isang nakakalason na psychosis. Ang mga pasyente na may mga karamdaman sa pag-iisip ay dapat na mapanatili sa ilalim ng maingat na pagmamasid, lalo na sa simula ng paggamot o kung nadagdagan ang dosis. Maaaring lumitaw ang mahinahon na dyskinesia sa ilang mga pasyente sa pangmatagalang therapy na may phenothiazine at mga kaugnay na uri, o maaaring mangyari pagkatapos na hindi na ipagpatuloy ang therapy sa mga gamot na ito. Ang mga uri ng antiparkinsonism ay hindi nagpapagaan ng mga sintomas ng tardive dyskinesia, at sa ilang mga pagkakataon ay maaaring magpalala sa kanila. Dapat magkaroon ng laalaman ang manggagamot sa posibleng paglitaw ng glaucoma. Bagamat ang gamot ay hindi lilitaw na mayroong anumang masamang epekto sa simpleng glaucoma, marahil ay hindi ito dapat gamitin sa glaucoma na nagsasara ng anggulo. ...