Col - Benemid


Merck & Co. | Col - Benemid (Medication)


Desc:

Ang Col - Benemid ay kombinasyon ng gamot na probenecid and colchicine. Ginagamit ito para sa gout at artritis. Ang gout ay dulot ng mataas na lebel ng uric acid sa dugo. Kung ang uric acid sa dugo ay masyadong mataas, ang uric acid ay puwedeng mamuo sa kasukasuan. Ang Probenecid ay kasama sa gamot na uricosurics. Pinapabilis nito ang paglabas ng uric acid sa loob ng bato. Sa pamamagitan nito pinapababa nito ang uric acid sa dugo. Inumin ang gamot na ito 2 beses sa iang araw kasma ang isang baso ng tubig o batay sa payo ng doktor. Kung sasakit ang tiyan, ang gamot na ito ay dapat inumin pagkatapos kumain. ...

Side Effect:

Ang mga seryosong epekto ng alerdyi ay hindi kadalasang nangyayari. Ngunit kung may nararanasang sintomas ng alerdyi, sabihan agad ang iyong doktor:pantal, pangangati/pamamaga (sa mukha/dila/lalamunan), pagkahilo, hirap sa paghinga. Pagduduwal, pagmamanhid,kawalan ng ganang kumain, paglagas ng buhok, sakit ng ulo, pagsusuka, at madalas ng pag-ihi ay maaaring maranasa. Kung ang ilan sa mga ito ay lumala, tawagan agad ang iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Ang gamot na ito ay magiging sanhi ng pagkahilo. Huwag magmaneho o gumamit ng makinarya, o mga aktibidad na nangangailangan ng malinaw na paningin. Ang pag-inom ng alkohol ay nagpapababa ng pagka epektibo ng gamot na ito. Limitahan ang pag-inom ng alkohol. Kung nagbubuntis o nagpapasuso, hindi rekomendado ang pag inom nito kung walang gabay ng iyong doktor. Ang Colchicine ay nagpapababa ng produksyon ng tamud na maaaring magin epekto ng hindi pagkakaroon ng tsansang magkaanak. Komunsulta sa doktor para sa karagdagang impormasyon. ...