Colcrys


URL Pharma | Colcrys (Medication)


Desc:

Ang Colcrys/colchicine na taleta ay para sa matatandang may gout at ginagamit din ito sa paggamot ng malubhang uri ng gout na pabalik-balik. ...

Side Effect:

Tawagan ang iyong doktor kung may mga seryosong mga epekto tulad ng:panghihina at sakit sa kalamnan; pamamanhid sa iyong mga daliri sa kamay at pass; maputla o kulay-abo na labi, dila at kamay; malubhang pagsusuka at pagtatae; pasa o pagdurugo, panghihina, lagnat, sakit ng katawan, dugo sa ihi, mas madalang na pag-ihi. Ang mga hindi seryosong epekto ay:banayad na pagsusuka at pagduduwal, masakit na sikmura, bahagyang pagtatae. Humanap agad ng medikal na atensyon kung may sintomas ng malalang allergy tulad ng:pantal, pangangati/pamamga ( sa may mukha, dila, lalamunan). pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Sabihan ang iyong doktor kung may iba ka pang kondisyon tulad ng:sakit sa atay, bato, puso; sugat sa may sikmura o bituka; ulcerative colitis; Chron's disease; pagdurugo sa may bituka atbp. Kung nagbubuntis o nagpapasuso, hindi rekomendado ang pag inom nito kung walang gabay ng iyong doktor. ...