Colesevelam


Genzyme | Colesevelam (Medication)


Desc:

Ang Colesevelam ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na mga bile acid sequestrants. Ang Colesevelam ay isang gamot na nagpapababa ng kolesterol, ginagamit ito kasama ang diyeta, pagbaba ng timbang, at ehersisyo upang mabawasan ang dami ng kolesterol at ilang mga matabang sangkap sa dugo. Ginagamit din ang Colesevelam upang mapagbuti ang kontrol ng glycemic sa mga taong may type 2 diabetes, ngunit hindi ito para sa pagpapagamot ng type 1 diabetes at hindi ginagamit sa ketoacidosis na may diyabetis. ...

Side Effect:

Ang mga karaniwang epekto ng gamot na ito ay:pagtitibi; pagduduwal, sakit sa tiyan, gas, hindi pagkatunaw; pakiramdam ng mahina o pagod; kahinaan ng kalamnan; o sipon, namamagang lalamunan. Kung mayroon man sa mga ito na nagpatuloy o lumala, tumawag sa iyong doktor. Kung napansin mo ang mga palatandaan ng isang reaksiyong alerdyi tulad ng pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, pantal na agad na humingi ng pangangalagang medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdy. Ipagbigay-alam sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:pagbabara ng bituka, pancreatitis, operasyon ng tiyan o bituka, kakulangan sa bitamina, o isang pagbara sa iyong tiyan o mga bituka. Iwasan ang pagkain ng mga pagkaing mataas sa taba o kolesterol at sundin ang iyong dyeta, gamot, at mga gawain sa pag-eehersisyo para sa pinakamahusay na mga resulta. Kung nagbubuntis o nagpapasuso, hindi rekomendado ang pag inom nito kung walang gabay ng iyong doktor. ...