Coly - Mycin


Pfizer | Coly - Mycin (Medication)


Desc:

Ang Coly- Mycin ay ginagamit sa paggamot sa bahagya-malubhang impeksyon dulot ng sensitibong uri ng bakterya na tinatawag na gram-negative bacilli. Ito ay indikasyon na ibibigaykung ang impeksyon ay ay dulot ng sensitibong Pseudomonas aeruginosa. Ito ay ginagamit sa therapy na paraan sa mga seryosong impeksyon na maaaring dulot ng gram-negative na organismo at sa paggamot ng gram-negative pathogenic bacilli. Ang Coly-Mycin ay nasa vials na may lamang colistimethate sodium na katumbas ng 150mg colistin. ...

Side Effect:

Ang mga epekto ng pag inom ng gamot na ito ay:lagnat, hirap sa pagsasalita, pagkahilo, paresthesia. Mataas na blood urea nitrogen (BUN), mataas na creatinine at mababang creatinine clearance; sakit sa bituka, baga, apnea; nephrotoxicity at mababang dami ng ihi. ...

Precaution:

Dahil ang Coly-Mycin ay nilalabas ng bato, dapat ito ay maingat na gamitin dahil may posibilidad na masira ang bato. Kung nagbubuntis o nagpapasuso, hindi rekomendado ang pag inom nito kung walang gabay ng iyong doktor. ...