Colyte


Schwarz Pharma | Colyte (Medication)


Desc:

Ang Colyte/polyethylene glycol electrolyte na likido ay isang laxative na pampataas ng tubig sa bituka ara mailabas ng madali ang dumi. Ang gamot na ito ay may potasa, sodium at mineral para sa dumi. Ang Colyte/polyethylene glycol electrolyte solution ay ginagamit para malinis ang bituka bago ang colonoscopy, barium-xray o mga examinasyon sa bituka. ...

Side Effect:

Ang mga hindi inaasahang mga epekto ay:sakit ng tiyan o hangin, hindi pa nagbabawas pagkatapos ng 2 gamit; pagbabara sa lalamunan, o pagsusuka. Pagsusuka, pagduduwal, hangin sa tiyan, ibang panlasa, iritasyon sa tumbong. Ang mga pasyenteng sumailalim sa PEG-ELS ay sinasabing nakakranas ng Mallory-Weiss tears sa lalamunan. Ang Cardiac arrhythmias, ventricular ectopy; arrhythmias ay maaari ring maranasan. Ang pagiging sensitibo sa gamot ay maaaring humantong sa anaphylaxis. Pantal, pangangati/pamamaga (sa mukha/dila/lalamunan), pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot na ito, sabohan ang iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi o kung ikaw ay may iba pang medikal na kondisyon. Bago gamitin ang gamot na ito ay komunsulta muna sa doktor kung may:problema sa sikmura o bituka (toxic colitis, obstruction). Kung gagamit ang matatanda sa gamot na ito, sila ay mas sensitibo, maaaring makaranas ng pagtatae. Kung nagbubuntis o nagpapasuso, hindi rekomendado ang pag inom nito kung walang gabay ng iyong doktor. ...