Comfrey


Unknown / Multiple | Comfrey (Medication)


Desc:

Ang Comfrey ay kilala din sa pangalang Symphytum officinale, Russian comfrey, knitbone, knitback, bruisewort, blackwort, black root, slippery root, boneset, consound, gum plant, healing herb, salsify, at wallwort. Ang paggamit ng Comfrey dahil sa kultura o tradition ay maaaring magkaiba ng konsepto na tatanggapin ng pag-aaral sa medisina. Kung pinag-iisipang gagamit ng herbal na suplemento, kumonsulto muna sa propesyunal na manggagamot. Ang Comfrey ay ginagamit para sa pasa, pilay, paso at pamamaga, at bilang pangmugmog para sa may namamagang gilagid at lalamunan. Ang Comfrey ay ginagamit sa sakit sa tiyan, sugat sa sikmura, almuranas, at pagtatae. ...

Side Effect:

Ang Comfrey ay kaugnayan sa malalang sakit sa atay. Sabihan ang iyong doktor kung ikaw ay nagkakaranas ng pagduduwal, pagsusuka, sakit sa tiyan, pagkapagod, kawalan ng ganang kumain, paninilaw ng balat at mata, pangangati, kulay-abo na dumi. Itigil ang pagamit ng comfrey at humanap ng medikal na atensyon kung may mga seryosong nararamdamang epekto tulad ng hirap sa paghinga; pagsara ng lalamunan; pamamaga ng labi, dila, mukha. ...

Precaution:

Dahil ang paggamit ng comfrey ay may kaugnayan sa seryosong pinsala sa atay, hindi rekomendado ang paggamit ng comfrey ay hindi rekomendado. Walang pinagbabawal ng pagkain o inumin, aktibidad habang gumagamit ng comfrey, maliban kung pinagbawal ng iyong doktor. Maraming pagkakataon kung saan ang herbal na suplemento at kontaminado ng nakakalasong metal o droga. Dapat ito ay bilhin sa mga maaasahan na tindahan para maiwasan ang kontaminasyon. ...