Copaxone


Teva Pharmaceutical Industries | Copaxone (Medication)


Desc:

Ang Copaxone ay isang kombinasyon ng apat na mga amino acid (protina) na nakakaapekto sa resistensya. Ginagamit ang Copaxone upang maiwasan ang pagbabalik sa dati ng Multiple Sclerosis (MS). Ang gamot na ito ay hindi makagagamot sa MS, ngunit maaari itong gumawa ng mga relapses na mas madalas mangyari. Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang isang uri ng multiple sclerosis na nangyayari kapag ang mga sintomas ay lilitaw sa mga pag-ikot ng paglala at pagpapabuti (relapsing /remitting multiple sclerosis-MS). Ito ay isang protina na naisip na gagana sa pamamagitan ng pagpigil sa iyong resistensya mula sa pag-atake ng mga nerbyos sa iyong utak at utak ng gulugod. Ang epekto na ito ay maaaring bawasan ang bilang ng mga panahon ng paglala ng sakit (relapses) at maiwasan o maantala ang kapansanan. Ang gamot na ito ay kilala bilang isang immunomodulator. Hindi ito gamot para sa MS. ...

Side Effect:

Ang mga reaksyon sa lugar ng pag-iniksyon (sakit, pamumula, sakit, at pamamaga) ay maaaring mangyari. Pagduduwal, panginginig, pananakit ng magkasanib, sakit sa leeg, o sakit ng ulo ay maaari ring mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Kaagad pagkatapos ng pag-iniksyon, maaari kang makaranas ng pamumula, sakit sa dibdib, mabilis na tibok ng puso, pagkabalisa, paghinga, o pangangati. Ang reaksyon na ito ay karaniwang nagsisimulang mangyari pagkatapos mong magamit ang gamot sa loob ng ilang buwan ngunit maaaring mangyari pagkatapos ng anumang pag-iniksyon. Ang mga sintomas na ito ay medyo mabilis na nawala at karaniwang hindi nangangailangan ng paggamot. Kung ang mga sintomas na ito ay hindi mawawala sa loob ng ilang minuto, humingi ng agarang medikal na atensyon. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto na nangyari: pagkahilo /nahimatay, impeksyon (lagnat, paulit-ulit na namamagang lalamunan), mga pagbabago sa kaisipan /kalooban depresyon, matinding sakit sa bahagi ng iniksyon, panginginig (tremor), pamamaga ng mga binti /paa (pagpapanatili ng tubig), mga problema sa paningin. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi ay maaaring kasama: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha /dila /lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Copaxone, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap (tulad ng mannitol), na maaaring maging sanhi ng mga reaksyong alerdyi o iba pang mga problema. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na sa: sakit sa puso (sakit sa dibdib, atake sa puso). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...