Cortane - B


Blansett Pharmacal | Cortane - B (Medication)


Desc:

Ang Cortane - B ay kombinasyon ng mga gamot para sa impeksyon sa panlabas na bahagi ng tainga (Swimmer's ear). Ang produktong ito ay may 3 uri ng gamot. Ang Hydrocortisone ay isang steroid na tumutulong maibsan ang pamumula, oamamaga at pangagati. Pramoxine ay isang anesthesia na tumutulong sa pagbaba ng sakit at pangangati. Chloroxylenol ay gumagana sa pamamagitan ng pagpigil ng paglaki at pagdami ng bakterya at fungi. ...

Side Effect:

Iitasyon, impeksyon, allergic contact dermatitis. Sabihan ang iyong doktr kung ikaw ay may mga nakakabahalang epektong nararamdaman tulad ng:pamumula sa tainga/pamamaga/sakit/iritasyon sa bahagi ng tainga. Humingi agad ng medikal na atensyon kung makakaranas ng mga sintomas ng alerdyi tulad ng:pantal, pangangati/pamamaga (sa mukha/dila/lalamunan), pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot na ito, sabihan ang iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi hydrocortisone, chloroxylenol, o pramoxine; o sa ibang corticosteroids (betamethasone); o ibang uri ng alerdyi. Ang produktong ito ay may sangkap na maaaring maging sanhi ng alerdyi. Hindi ito puwedeng gamitin kung may medikal na kondisyon. Bago gumamit ng gamot na ito, sabihan ang iyong doktor o parmasyutiko:butas na eardrum, impeksyon dulot ng virus (vaccinia, chikenpox). Humingi agad ng medikal na atensyon kung makakaranas ng mga sintomas ng alerdyi tulad ng:pantal, pangangati/pamamaga (sa mukha/dila/lalamunan), pagkahilo, hirap sa paghinga. Kung nagbubuntis o nagpapasuso, hindi rekomendado ang pag inom nito kung walang gabay ng iyong doktor. ...