Cosmegen


Merck & Co. | Cosmegen (Medication)


Desc:

Ang Cosmegen/dactinomycin, ay bahagi ng grupo ng mga gamot na tinatawag na actinomycin, na isang uri ng antibiotic na naglalabas ng Streptomyces. Ang gamot na ito ay ginagamit sa Wilm's tumor, rhabdomyosarcoma, Ewing's sarcoma, at testicular na kanser. Gamot din ito sa gestational trophoblastic neoplasia atlokal na pabalik-balik na solidong malignancies. Ang Cosmogen ay matapang na gamot, at maaari lamang ibigay sa propesyunal na manggagamot. ...

Side Effect:

May mga malala rin itong epekto na hindi inaasahan tulad ng:alerdyi- pantal, pangangati/pamamaga (sa mukha/dila/lalamunan), pagkahilo, hirap sa paghinga. Pagduduwal, pagtatae, kawalan ng ganang kumain, pamumula, pamamaga. Kung nararamdaman ang mga ito, tumawag agad ng doktor. Ang iba pang hindi gaanong seryosong epekto ay:pagkalagas ng buhok, bahagya-malalang pagsusuka, bukol sa balat, pamumula o pag-iiba ng kulay kung saan ginawa ang radiation. ...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot na ito, sabohan ang iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi at kung ikaw ay:nagkaroon ng bulutongo shingles na kilala rin sa tawag na herpes zoster; ibang uri ng impeksyon. Kung nagbubuntis o nagpapasuso, hindi rekomendado ang pag inom nito kung walang gabay ng iyong doktor. ...