Crestor


AstraZeneca | Crestor (Medication)


Desc:

Ang Crestor /rosuvastatin ay nasa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na HMG CoA reductase inhibitors, o statins. Ginagamit ang Crestor upang maibaba ang kolesterol at triglycerides (mga uri ng taba) sa dugo. Ginagamit din ang Crestor upang mabawasan ang peligro ng stroke, atake sa puso, at iba pang mga komplikasyon sa puso sa mga taong may diyabetis, coronary heart disease, o iba pang mga kadahilanan sa peligro. ...

Side Effect:

Ang pinaka-karaniwang epekto ng Crestor /rosuvastatin ay sakit ng ulo, pagduwal, pagsusuka, pagtatae at sakit ng kalamnan. Ang pinaka-seryosong epekto ay pagkasira sa atay, pagkasira ng kalamnan (rhabdomyolysis) at pagkasira sa bato. Ang malubhang sakit sa atay ng pagkasira sa atay na sanhi ng statins ay napakabihira. Ang Rhabdomyolysis ay napakabihira ngunit seryosong epekto sa statin therapy. Kapag ginamit ng nag-iisa ang dalas ng rhabdomyolysis dahil sa statins ay mas mababa sa isang porsyento. Ang Rhabdomyolysis ay isang proseso kung saan mayroong matinding pinsala sa mga kalamnan na humahantong sa matinding sakit at paglabas ng protina (myoglobin) sa dugo. Ang Myoglobin ay maaaring maging sanhi ng pagkabigo sa bato. Upang maiwasan ang paglitaw ng rhabdomyolysis, ang mga pasyente na kumukuha ng statins na nagkakaroon ng hindi maipaliwanag na sakit ng kalamnan, kahinaan, o sakit ay dapat iulat ang mga sintomas sa kanilang propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan. ...

Precaution:

Bago gumamit ng Crestor, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang sakit sa atay o bato, diyabetis, o isang karamdaman sa teroydeo, kung ikaw ay may lahi ng Tsino, o kung uminom ka ng higit sa 2 mga inuming nakalalasing araw-araw. Sa mga bihirang kaso, ang Crestor ay maaaring maging sanhi ng isang kondisyon na magreresulta sa pagkasira ng kalamnan ng kalamnan, na humahantong sa pagkasira sa bato. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung mayroon kang hindi maipaliwanag na sakit ng kalamnan, sakit kung hahawakan, o kahinaan lalo na kung mayroon ka ring lagnat, hindi pangkaraniwang pagkapagod, at madilim na kulay na ihi. Iwasang kumain ng mga pagkaing mataas sa taba o kolesterol. Ang Crestor ay hindi magiging mabisa sa pagpapababa ng iyong kolesterol kung hindi ka sumusunod sa isang plano sa pagbaba ng kolesterol. Iwasang uminom ng alak. Maaari itong taasan ang mga antas ng triglyceride at maaaring dagdagan ang iyong panganib sa pinsala sa atay. Maraming iba pang mga gamot na maaaring dagdagan ang iyong panganib ng malubhang mga problemang medikal kung isasama mo sila kasama ang Crestor. Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na ginagamit mo, tulad ng reseta, hindi kailangan ng reseta, bitamina, at mga produktong herbal. Ang Crestor ay bahagi lamang ng isang kumpletong programa ng paggamot na kasama rin ang dyeta, ehersisyo, at kontrol ng timbang. Sundin ang iyong dyeta, gamot, at mga gawain sa pag-eehersisyo ng napakalapit. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...