Crotamiton - topical


Beximco Pharmaceuticals Ltd | Crotamiton - topical (Medication)


Desc:

Ang Crotamiton ay bahagi ng 2 klase ng gamot:scabicides and antipruritics. Ang Crotamiton na pinapahid ay ginagamit para sa scabies para maibsan ang pangangati. Ang scabies ay isang impeksyon sa balat dulot ng lisa. GUmamit ng Crotamiton batay sa payo ng iyong doktor at sundin ang nakasulat na gabay. Ipahid ito sa malinis at tuyo na balat at iwasang pumasok sa mukha, mata, bibig, ari ng babae at balat na namamaga at may lumalabas na likido. Ito ay para lamang sa balat, kaya hindi ito puwedeng gamitin sa bibig. ...

Side Effect:

Ang karaniwang di inaasahang epekto ay pangangati, pamumula, pamamaga, pantal sa may bahagi ng pinahiran. Kung ito ay nararanasan, o iba pang hindi komportable na sintomas, tawagan agad ang iyong doktor. Ang mas seryosong epekto ay alerdyi:pantal, hirap sa paghinga, saradong lalamunan, pamamaga ng labi, dila at mukha. Humanap agad ng medikal na atensyon kung nararanasan ang mga ito. ...

Precaution:

Bago gamitin ito, sabihan muna ang iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi. Sabihan ang iyong doktor kung may iniinom na mga gamot para sa ibang sakit. Kung nagbubuntis o nagpapasuso, hindi rekomendado ang pag inom nito kung walang gabay ng iyong doktor. Huwag ipahid ang crotamiton sa mata o bibig, o sa namamaga at bukas na sugat. ...