Crystodigin


Eli Lilly | Crystodigin (Medication)


Desc:

Ang gamot na Crystodigin /digitalis ay gumagana nang direkta sa kalamnan ng puso upang palakasin at ayusin ang tibok ng puso. Ginagamit ito upang gamutin ang ilang mga kondisyon sa puso. Kunin ang gamot na ito nang eksakto tulad ng inireseta. Subukang dalhin ito nang sabay-sabay (mga) bawat araw. Maaaring kunin gamit ang pagkain o gatas upang maiwasan ang pangangati ng tiyan. Huwag itigil ang pagkuha ng gamot na ito nang hindi kumunsulta sa iyong doktor. Ang ilang mga kondisyon ay maaaring maging mas masahol kapag ang gamot ay biglang tumigil. ...

Side Effect:

Mayroong ilang mga epekto na maaaring mangyari habang ang iyong katawan ay nag-aayos sa gamot pagkatapos maglagay ng gamot na ito tulad ng:p pagkawala ng gana, pag-aantok, sakit ng ulo, kahinaan ng kalamnan, at pagkapagod. Ipagbigay-alam sa iyong doktor kung nagkakaroon ka ng:pagkalito, visual disturbances (blurred vision o dilaw /berde halos sa paligid ng mga bagay), mabilis /mabagal /hindi regular na tibok ng puso, pantal sa balat, paglaki ng suso, malubhang sakit sa tiyan. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksyon ng alerdyi ay maaaring kabilang ang:pantal, pangangati /pamamaga (lalo na ng mukha /dila /lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang isang kasaysayan ng:sakit sa atay o bato, sakit sa baga, mga problema sa teroydeo, rayuma. Ang pagkain na mataas sa hibla ay maaaring bawasan ang pagsipsip ng digoxin. Siguraduhing kumuha ng digoxin ng ilang oras bago o pagkatapos kumain ng isang bagay na mataas sa hibla. Ang hirap sa paghinga at pamamaga sa iyong mas mababang mga binti at bukung-bukong ay maaaring mga palatandaan na ang iyong dosis ay masyadong mababa. Kung ang normal na aktibidad ay nagdudulot ng igsi ng paghinga o kung madalas kang gumising sa gabi dahil sa igsi ng paghinga, sabihin sa iyong doktor. Huwag baguhin ang iyong dosis nang hindi kumonsulta sa iyong doktor. Bago magkaroon ng operasyon, kabilang ang operayon sa ngipin, sabihin sa doktor na kumuha ka ng digoxin. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...