AK - T - Caine PF


Akorn Pharmaceuticals | AK - T - Caine PF (Medication)


Desc:

Ang AK-T-Caine PF /tetracaine ophthalmic ay ginagamit para sa mata bilang isang pagpamanhid upang walang maramdaman sakit na maaaring mangyari sa mga pamamaraan ng mata. Ang Tetracaine ay dapat na pangasiwaan lamang o sa ilalim ng direktang pangangasiwa ng isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan o propesyunal na doktor. Karaniwan ang 1 o 2 patak ay inilalapat sa apektadong mata bago ang pamamaraan. ...

Side Effect:

Kadalasan ang AK-T-Caine PF /tetracaine ophthalmic na patak ay mahusay na disimulado at ligtas para sa karamihan ng mga tao at hindi maging sanhi ng matinding reaksyon. Malabo ang paningin, pamumula ng malinaw na bahagi ng mata, pagkasensitibo sa ilaw, matinding karamdaman sa mata, pagluha o pumipintig na sakit ng mata ay bihirang mangyari. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Bihira din, ngunit seryoso ang mga pagguho ng kornea, mabagal na paggaling ng mata (kornea), problema sa paghinga, pangangati, pagkahilo, hindi pangkaraniwang pagkabalisa, pagkalito, panginginig na sinundan ng pagkahilo. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito na huminto sa paggamit ng gamot na ito at humingi kaagad ng tulong medikal. Bihira ang isang reaksyong alerdyi, ngunit kumuha ng pangangalagang medikal kung ang alinman sa mga sumusunod na sintomas ay nangyayari: pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o mga pantal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi sa tetracaine ophthalmic, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa puso o atay, mataas na mga problema sa teroydeo, o myasthenia gravis. Huwag hawakan o kuskusin ang mga mata at protektahan ang iyong mata mula sa mga alikabok, buhangin, o anumang maaaring maging sanhi ng pangangati. Huwag gumamit ng karagdagang mga patak sa mata hanggang sa sabihin sa iyo ng iyong doktor. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...