Cycrin


Wyeth | Cycrin (Medication)


Desc:

Ang Cycrin /Medroxyprogesterone ay isang progestin - isang babaeng hormon na tumutulong na makontrol ang obulasyon (ang pagpapalabas ng isang itlog mula sa isang obaryo) at mga panregla. Ginagamit ito upang gamutin ang mga kondisyon tulad ng wala o hindi regular na mga panregla, o abnormal na pagdurugo ng isang ina. Ginagamit din ang Medroxyprogesterone upang mabawasan ang peligro ng endometrial hyperplasia at bilang bahagi ng kombinasyon ng hormon replacement therapy na may estrogens upang mabawasan ang mga sintomas ng menopos (pamumula at pag-iinit). ...

Side Effect:

Mayroong ilang mga epekto na maaaring mangyari pagkatapos gamitin ang gamot na ito tulad ng: pagduwal, pagdurugo, sakit sa dibdib, sakit ng ulo, pagbabago sa nilalabas ng ari, pag-iba ng kalooban, malabo na paningin, pagkahilo, pagkahilo, o pagtaas ng timbang /pagkawala. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga seryosong epekto na naganap: hindi pangkaraniwang pagdurugo ng ari (pagdidikit, tagumpay sa pagdurugo), pagbabago sa kaisipan /kondisyon (depresyon, pagkawala ng memorya), pamamaga ng mga kamay /paa, madalas /nasusunog /masakit pag-ihi, bukol ng dibdib, madilim na pantal sa balat o mukha (melasma), naninilaw na mga mata /balat, hindi pangkaraniwang pagkapagod. Ang gamot na ito ay maaaring bihirang maging sanhi ng mga malubha (posibleng nakamamatay) na mga problema mula sa pamumuo ng dugo (atake sa puso, stroke, pamumuo ng dugo sa baga o binti, pagkabulag). Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod: sakit sa dibdib /panga /kaliwang braso, kahinaan sa isang bahagi ng katawan, hirap sa pagsasalita, biglaang mga pagbabago sa paningin (hindi malinaw /pagkadulig, pagkawala ng paningin, nakaumbok na mga mata). pagkalito, biglaang matinding sakit ng ulo, matinding pagkahilo, nahimatay, paghinga, pag-ubo ng dugo, sakit /pamumula /pamamaga /panghihina ng braso /binti, sakit ng guya /pamamaga na mainit sa pagpindot. ...

Precaution:

Hindi ka dapat gumamit ng medroxyprogesterone kung ikaw ay buntis, o kung mayroon kang sakit sa atay, isang kanser na nauugnay sa hormon tulad ng kanser sa suso o sa mga ina, isang kasaysayan ng stroke o namumuong dugo, o abnormal na pagdurugo sa ari ng babae na hindi pa nasuri ng doktor. Hindi pipigilan ng Cycrin ang sakit sa puso, kanser sa suso, o demensya, at maaaring talagang taasan ang peligro na magkaroon ng mga kondisyong ito sa mga babaeng kakatapos lang ng menopause. Maaari ring madagdagan ang panganib ng kanser sa may isang ina o ovarian sa ilang mga kababaihan. Ang pangmatagalang paggamot sa mga estrogens at progestin ay maaari ring dagdagan ang iyong panganib na atake sa puso, pamumuo ng dugo, o stroke. Kausapin ang iyong doktor tungkol sa iyong mga tiyak na panganib at benepisyo ng pag-inom ng medroxyprogesterone, lalo na kung naninigarilyo ka o sobra sa timbang. Dapat suriin ng iyong doktor ang iyong pag-unlad nang regular (bawat 3 hanggang 6 na buwan) upang matukoy kung dapat mong ipagpatuloy ang paggamot na ito. ...