Ak - Tracin


Akorn Pharmaceuticals | Ak - Tracin (Medication)


Desc:

Ang Ak - Tracin /bacitracin ay isang uri ng antibiotic na ginagamit para maggamot ang mga impeksyon dulot ng bakterya. Ang ophthalmic na uri ng gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang mga impeksyon sa bakterya sa mga mata. ...

Side Effect:

Ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor kung may mga seryosong epekto na naganap: pakiramdam ng pagkasunog /pamamaga /pamumula o sa paligid ng mata. Ang paggamit ng gamot na ito para sa matagal o paulit-ulit na panahon ay maaaring magresulta sa isang bagong impeksyon na fungal sa mata. Humingi ng agarang atensyong medikal kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksyong alerdyi, kabilang ang: pantal, pangangati /pamamaga (lalo na sa mukha /dila /lalamunan), paninikip ng dibdib, matinding pagkahilo, paghinga. ...

Precaution:

Hindi mo dapat ginagamit ang gamot na ito kung ikaw ay may alerdyi sa bacitracin. Bago gamitin ang bacitracin ophthalmic, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng impeksyon sa viral o fungal sa iyong mata. Ang Bacitracin ay para sa paggamot lamang ng mga impeksyon sa bakterya. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...