Cystagon


Orphan Pharmaceutical | Cystagon (Medication)


Desc:

Ang Cystagon/cysteamine ay ginagamit sa paggamot ng mga pasyenteng dumaranas ng cistinoza nephropathy (sa bato). Ang Cistinoza ay namamanang sakit kung saan may pamumuo ng cystine na cellula, pinipigilan nito ang tamang tungkulin. Dahil dito, humahantong ito sa sakit sa atay at kumakalat sa ibang bahagi ng katawan tulad ng mata, glandula (thyroid, gonads, pancreas), gitnang sistema ng nerbiyos, at atay- mabagal na paglaki ay isang sintomas ng nasabing problema. Ang gamot na ito ay kailangang may reseta. ...

Side Effect:

May mga epekto din ito sa sistema ng pagtunaw. Ang pinaka karaniwan ay kawalan ng ganang kumain, pagsusuka, pagduduwal, panghihina, at lagnat. Humanap agad ng medikal na atensyon kung may mga nararamdamang sintomas ng allergy tulad ng:pantal, pangangati/pamamaga (sa mukha, dila, lalamunan), malalang pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Ang mga pasyenteng may allergy sa cysteamine o mga sangkap nito, o sa penicillamine ay hindi puwedeng gumamit ng Cystagon. Ang gamot na ito ay hindi rin puwedeng gamitin sa mga nagpapasuso o mga babaeng maaaring buntis (lalo na sa unang 3 buwan ng pagbubuntis). ...