Cytogam


CSL Limited | Cytogam (Medication)


Desc:

Ang Cytogam ay ipinahiwatig para sa prophylaxis na sakit ng cytomegalovirus na nauugnay sa paglipat ng bato, baga, atay, pancreas, at puso. Sa mga transplant ng mga organ na ito bukod sa bato mula sa CMV seropositive donors sa mga tatanggap ng seronegative, ang prophylactic CMV-IGIV ay dapat isaalang-alang na kasama ng ganciclovir. Ang CMV ay ang pinaka-karaniwang sanhi ng impeksyon na nagaganap pagkatapos ng anumang solidong paglipat ng organ, na nagbibigay ng malaking kontribusyon sa pagkamatay at pagkakasakit ng mga tatanggap ng transplant ng organo. Ang CMV ay maaaring maging sanhi ng matinding pulmonya at iba pang mga komplikasyon ng organ na nauugnay sa nagsasalakay ng sakit na kung hindi matagumpay na magamot ay maaaring humantong sa pagkabigo ng organo. Ipinakita rin ang CMV na sanhi ng pagtaas ng impeksyon sa bakterya at fungal, at nauugnay sa isang mas mataas na peligro ng pagtanggi sa naka-transplant na organ. ...

Side Effect:

Ang pagtaas ng serum creatinine at dugo urea nitrogen (BUN) ay na-obserbahan sa lalong madaling isa hanggang dalawang araw kasunod ng pagbubuhos ng IGIV. Ang paggamot sa oliguria o anuria na nangangailangan ng dialysis ay sinusunod. Ang mga menor de edad na reaksyon tulad ng pag-iinit, panginginig, pagmamanhid ng kalamnan, sakit sa likod, lagnat, pagduwal, pagsusuka, arthralgia, at wheezing ay ang madalas na masamang mga reaksyong sinusunod sa mga klinikal na pagsubok ng Cytogam (cytomegalovirus immune globulin intravenous human). ...

Precaution:

Ang Cytogam ay kontraindikado sa mga indibidwal na may isang kasaysayan ng paunang matinding reaksyon na nauugnay sa pangangasiwa nito o iba pang mga paghahanda ng immunoglobulin ng tao at sa mga taong may pumipili na immunoglobulin. Isang kakulangan na alam ang mga antibodies sa IgA. Ang mga produktong Immune Globulin Intravenous (Human) ay naiulat na nauugnay sa renal dysfunction, acute renal failure, osmotic nephrosis at pagkamatay. Ang mga pasyenteng kasalukuyang may acute renal failure ay ang mga mayroong preexisting renal insufficiency, diabetes mellitus, edad na lagpas 65, volume depletion, sepsis, paraproteinemia o pasyenteng tumatanggap ng mga kilalang nephrotoxic na gamot. Lalo na sa mga naturang pasyente, ang mga produkto ng IGIV ay dapat ibigay sa pinakamaliit na konsentrasyong magagamit at ang pinakamababang lebel ng antas na maisasagawa. Ang mga pagtaas ng serum creatinine at dugo urea nitrogen (BUN) ay na-obserbahan ng panandalian sa isa hanggang dalawang araw kasunod ng pagbigay ng IGIV. Ang pag-unlad sa oliguria o anuria na nangangailangan ng dialysis ay naobserbahan. Ang Cytogam ay nagmula sa plasma ng tao. Ang peligro ng paghahatid ng mga nakakahawang uri, kabilang ang mga virus at, teoretikal, ang uri ng sakit na Creutzfeldt-Jakob (CJD), ay hindi ganap na matanggal. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito ng walang payo ng iyong doktor. ...