Dalfampridine


Biotecnol | Dalfampridine (Medication)


Desc:

Ang Dalfampridine ay maaring gamitin ng siya lamang o may kasamang ibang gamot na kumukontrol sa madaming sklerosis (MS). Ang Dalfampridine ay isang klase ng gamot na kung tawagin ay tagaharang sa kanal ng potasa. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagpapalakas sa mga signal na ipinapasa ng utak sa pamamagitan ng nerbs na nasira ng MS.

Ang Dalfampridine ay ginagamit upang mapaganda ang paglalakad ng mga taong mayroong madaming sklerosis (MS:isang sakit na kung saan ang mga nerbs ay hindi gumagana ng maayos at nagdudulot ng panghihina, pamamanhid, pagkawala ng koordinasyon ng kalamnan, at mga problema sa paningin, salita at kontrol sa pantog. )...

Side Effect:

Ang mga karaniwang epekto ay:hirap sa pagtulog o pananatiling gising; pagkahilo; sakit ng ulo; pagduduwal; pangangasim ng sikmura; hindi makadumi;sakit o pagkairita ng ilong o lalamunan. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Dalfampridine, ipaalam sa doktor o parmaseutiko kung mayroon ka ng anumang uri ng alerdye. Sabihan ang doktor at parmaseutiko kung meron kang gamot na may reseta o wala, bitamina, suplementong nutrisyonal, at produktong erbal na kasalukuyang iniinom mo o iinumin palang.

Sabihin sa doktor kung ikaw ay nagkaroon na ng sumpong at kung ikaw ay nagkaroon ng sakit sa bato. Marahil na sasabihin ng doktor na huwag mo ng inumin ang Dalfampridine. Sabihin sa doktorkung ikaw ay nagkaroon ng abnormal electrosepalogram (EEG, isang eksam na sinusukat ang mga gawaing elektrikal ng utak).

Habang buntis at nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito ng walang pahintulot ng doktor. ...