Alatrofloxacin - injection


Pfizer | Alatrofloxacin - injection (Medication)


Desc:

Ang Alatroflacin ay isang fluoroquinolone antibiotic na ginagamit upang gamutin ang malubha at impeksyon na nakamamatay. Pinapatay ng Alatrofloxacin ang mga bakterya o pinapahinto sa kanilang paglaki. Nagagamot nito ang matinding impeksyon ng dugo, pelvic na bahagi, balat, at baga. Patuloy na gamitin ang gamot na ito hanggang sa matapos ang buong niresetang dami kahit na mawala ang mga sintomas pagkalipas ng ilang araw. Ang pagtigil sa pag-inom ng gamot ng maaga ay maaaring humantong sa bakterya na magpatuloy na lumaki na magreresulta sa isang pagbabalik ng dati ng impeksyon. ...

Side Effect:

Hindi gaanong seryosong mga epekto na nangangailangan lamang ng tulong medikal kung magpapatuloy o lumala ang mga ito ay: pagkahilo, pagduduwal o sakit sa tiyan, pagbabago ng panlasa, paninigas ng dumi o pagtatae, sakit ng ulo o sakit sa bahagi ng iniksyon. Ang mas bihira o hindi pangkaraniwang mga epekto ay kinabibilangan ng: pagkalito, kombulsyon, paghihirap sa paghinga, guni-guni, nadagdagan ang pagiging sensitibo sa araw, kasukasuan, sakit ng kalamnan o litid, bangungot, pamumula, pamumula, pagbabalat o pag-loosening ng balat, kabilang ang loob ng bibig, malubha o puno ng tubig pagtatae, pantal sa balat, pangangati, pamamaga ng mukha o leeg, panginginig o pagkabalisa, pagbabago ng paningin, pagsusuka o pamumutaw ng balat. Sa hindi malamang kaganapan mayroon kang isang reaksiyong alerdyi sa gamot na ito, humingi kaagad ng medikal na atensiyon. Kasama sa mga sintomas ng isang reaksyon sa alerdyi ang: pantal, pangangati, pamamaga, nahimatay, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago uminom ng gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung alerdyi ka sa Alatrofloxacin, fluoroquinolone antibiotics, pagkain, tina o preservatives. Bago gamitin ang Alatrofloxacin sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: arteriosclerosis, sakit sa atay, matagal na pagkakabilad sa sikat ng araw tulad ng pagtatrabaho sa labas, seizure (kombulsyon), mga problema sa tiyan, lalo na ang colitis, stroke. Hindi inirerekomenda na magmaneho o gumamit ng mabibigat na makinarya habang ginagamit ang gamot na ito hanggang sa matiyak mong maaari mong maisagawa ang aktibidad na ito nang ligtas. Sa panahon ng pagbubuntis o pagpapasuso huwag gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...