Danazol - oral


Unknown / Multiple | Danazol - oral (Medication)


Desc:

Ang Danazol ay ginagamit na panggamot sa iba't ibang problema sa kalusugan. Ang mga ito ay:endometriyosis, sakit na pibrosistikong suso (bukol sa suso), namamanang anghioedema (pamamaga ng iba't ibang parte ng katawan, tulad ng tiyan, braso, hita, lalamunan, balat o ari). Bagaman hindi kasama ang mga ito sa pabalat ng produkto, ang Danazol ay ginagamit para sa ilang pasyente na may mga sumusunod na kondisyon:dyinekomastya (pagtubo ng suso sa lalaki); menorahiya (abnormal na mabigat at matagal na regla); maaagang pagdadalaga sa babae (isang kondisyon na nagdudulot ng maagang pagdadalaga sa babae). ...

Side Effect:

Ang mga epekto ay :pagdagdag sa timbang, tigyawat, pamumula, pamamawis, pagbabago sa boses (pamamaos, pa-iba sa tono), abnormal na na pagtubo ng buhok (sa babae), pagkatuyo/iritasyon ng ari ng babae, o pagliit ng sukat ng suso. Kung alin man sa mga ito ang lumala, kontakin agad ang doktor o parmaseutiko. Ang mga madalang ngunit seryosong epekto ay:pamamaga ng kamay/bukong-bukong/paa, pagbabago sa regla (tulad ng paglaktaw na panahon ng regla), pagbabago sa ugali/kalooban (tulad ng pagkakaba, panagano indayog) ay maaari ring maganap.

Ang mga reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay madalang mangyari. Ngunit, humingi ng tulong-medikal kung ikaw ay may mapansin na alinman sa sintomas ng matinding reaksyong alerdyi, tulad ng:pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Sabihin sa doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng alerdye. Ang produktong ito ay may laman na hindi aktibong sangkap, na maaaring magdulot ng reaksyong alerdyi o iba pang problema. Bago gamiting ang gamot na ito, sabihin muna sa doktor ang iyong medikal na kasaysayan, lalo na kung ikaw ay mayroong:sakit sa puso/ugat (tulad ng sakit sa ugat sa puso, atakeng serebral), altapresyon, diyabetes, mataas na lebel ng kolesterol, kanser sa suso, sakit sa atay, sakit sa bato, sumpong, sakit ng ulo buhat ng migraine, hindi pangkaraniwang pagdurugo ng ari ng babae, sakit sa dugo (porpirya, polisaytimya), kanser sa prosteyt.

Bago ang gamutang ito, sabihin sa doktor o dentista ang lahat ng produktong iyong ginagamit (tulad ng gamot na may reseta o wala, at produktong herbal). Ang gamutang ito ay maaaring makaapekto sa semilya ng lalaki. Konsultahin ang doktor tungkol dito. Ang produktong ito ay hindi dapat gamitin habang buntis. Maaaring makasama ito sa sanggol sa sinapupunan. Hindi pa alam kung ang gamot na ito ay naipapasa sa gatas. Ngunit dahil sa posibleng masamang epekto nito sa sanggol, ang pagpapasuso habang nasa gamutang ito ay hindi inirirekomenda. ...