Dandelion


Unknown / Multiple | Dandelion (Medication)


Desc:

Ang Dandelion ay kilala rin bilang Taraxacum officinale, Lion's tooth, Blowball, Cankerwort, Priest's Crown, Swine snout, at Wild endive. Ang Dandelion ay ginagamit para sa mga sakit sa apdo/pantog at atay, diyabetes, inpeksyon sa lagayan ng ihi, bato sa apdo at bato, pag-iba ng tiyan at kawalan ng gana sa pagkain. Ito rin ay ginagamit bilang tubig tableta (diuretiko) at bilang panunaw. Gamitin ang produktong ito ng eksaktong gaya ng sa inabiso ng mga tagapag-bigay ng serbisyong pangkalusugan at sundin ang instruksiyong nasa pabalat. ...

Side Effect:

Ang pag-iba ng tiyan at pagtatae ay pangkaraniwang epekto na maaaring maganap. Tawagan agad ang iyong doktor kung ang mga ito ay magtagal o lumala, o kung ikaw ay may sintomas ng mababang lebel ng asukal sa dugo, katulad ng malamig na pawis, malabong paningin, pagkahilo, pag-alog, mabilis na tibok ng puso, pagtusok-tusok sa mga kamay at paa. Ang mga matinding epekto ay may kasamang reaksyong alerdyi - pamamantal, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha. Kumuha agad ng medikal na tulong kung ikaw ay may mapansin na alin man sa mga sintomas na ito. ...

Precaution:

Huwag gamiting ang Dandelion ng hindi muna sinasabi sa doktor kung ikaw ay mayroong reaksyong alerdyi o alinman sa mga sumusunod na kondisyon:problema sa apdo/pantog,may diyabetes o kung naggamot ka para kontrolin ang lebel ng asukal sa dugo, uminom ng diuretiko (tubig tableta), o gumamit ng anticogualant (pampalabnaw ng dugo) tulad ng warfarin. Kumonsulta muna sa doktor bago gumamit ng Dandelion habang buntis o nagpapasuso. ...