Dandrex


Abbott Laboratories | Dandrex (Medication)


Desc:

Ang Dandrex/Selenium sulfide topical (para sa balat) ay ginagamit upang gamutin ang balakubak, seboreya, at tinea versicolor ( isang halamang-singaw na nagdudulot ng pag-iiba ng kulay ng balat). Binabawasan nito ang pangangati, pagtutuklap, pagkairita, at pamumula ng anit. Ang Dandrex/ Selenium sulfide ay ginagamit rin para sa mga kondisyong nagdudulot ng pag-iiba ng kulay sa balat (tinea versicolor). Ang gamot na ito ay kabilang sa klase ng mga gamot na kung tawagin ay panlaban sa inpeksyon. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapabagal sa paglaki ng yeasts na sanhi ng inpeksyon. ...

Side Effect:

Ang pagkairita ng balat, pagkatuyo ng balat, pagkamalangis o pagkatuyo ng buhok/anit, o pansamantalang paglalagas ng buhok ay maaaring mangyari. Kung alin man sa mga ito ang magtagal o lumala, itigil ang paggamit nito at kumonsulta agad sa doktor o parmaseutiko. Ang pag-iiba ng buhok ay maaaring mangyari at ito ay mababawasan sa pamamagitan ng maingat na pagbanlaw ng buhok kada pagtapos ng paggamot.

Humingi agad ng tulong-medikal kung ikaw ay nakararanas ng kahit anumang sintomas ng matinding reaksyong alerdyi tulad ng:pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Iwasan ang gamot na ito ay mapunta sa iyong mata, ilong o bibig. Kung sakaling ito ay mapunta sa mga bahaging ito, banlawan ng tubig. Huwag gamitin ang Dandrex topical sa balat na nasunog ng araw, hangin, tuyo, putok-putok o may sugat. Gamitin ang gamot na ito sa buong pinreskribang panahon. Ang iyong mga sintomas ay maaring bumuti bago ang inpeksyon ay tuluyang mawala.

Huwag lagyan ang ginamot na balat ng kahit anong uri ng bendahe liban kung sinabi ng doktor. Ang isang magaang bendaheng gawa sa bulak ay maaring gamiting takip bilang pamprotekta . Magsuot ng maluluwag na damit na gawa sa bulak o iba pang natural na hibla hanggang sa gumaling ang iyong inpeksyon. ...