Darvon - N


Eli Lilly and Company | Darvon - N (Medication)


Desc:

Ang Darvon-N/ Propoxyphene ay kasama sa mga klase ng gamot na kung saan ay kilala din bilang narcotic (opiate) analgesics. Ito ay gumagawa sa utak upang baguhin ang pakiramdam ng iyong katawan at kung paano ito tumugon sa sakit. Ginagamit itong pampaginhawa ng malumanay hanggang katamtamang sakit. Inumin ang bawat dosis na may kasamang isang baso ng tubig. Inumin ang propoxyphene ng may pagkain o gatas kung mag-iba ang tiyan. Inumin ang gamot na ito gamit ang bibig o ayon sa direksyon ng doktor, kadalasan kada 4 hanggang 6 na oras o naaayon sa pangangailangan. Huwag iinom ng higit pa sa 6 na tableta/kapsul sa loob ng 24 oras. ...

Side Effect:

Ang Darvon-N/ Propoxyphene ay kasama sa mga klase ng gamot na kung saan ay kilala din bilang analhesikang narkotik (pampatulog). Ito ay gumagawa sa utak upang baguhin ang pakiramdam ng iyong katawan at kung paano ito tumugon sa sakit. Ginagamit itong pampaginhawa ng malumanay hanggang katamtamang sakit. Inumin ang bawat dosis na may kasamang isang baso ng tubig. Inumin ang propoxyphene ng may pagkain o gatas kung mag-iba ang tiyan. Inumin ang gamot na ito gamit ang bibig o ayon sa direksyon ng doktor, kadalasan kada 4 hanggang 6 na oras o naaayon sa pangangailangan. Huwag iinom ng higit pa sa 6 na tableta/kapsul sa loob ng 24 oras. ...

Precaution:

Bago gamitin ang propoxyphene, sabihin muna sa doktor o parmaseutiko ang mga gamot na iyong iniinom at kung mayroong ka ng mga sumusunod na kondisyon:problema sa puso ( pagpapalya ng puso, mabagal na tibok ng puso, pagtagal ng QT sa EKG, bara sa puso), kasaysayan sa pamilya ng problema sa puso (pagtagal ng QT sa EKG, bara sa puso, biglang pagtigil ng puso na naging sanhi ng kamatayan). Ang gamot na ito ay maaaring gawin kang mahihiluhin o antukin.

Huwag magmaneho, o gumamit ng makina, o gumawa ng kahit anong gawain na nangangailangan ng agap hanggang sa nakasisiguro ka ng kaya mo na ng ligtas. Ang mga ubas at inuming gawa sa ubas ay maaaring sumama sa propoxyphene at magsanhi ng mapanganib na epekto. Suriin ang inyong mga pagkain at gamot para makasigurong wala itong alkohol. Ang gamot na ito ay maaaring makasama sa iyong pag-iisip o reaksyon. Mag-iingat sa pagmamaneho o kahit anong gawain na nangangailangan ng agap. Huwag gamitin ang gamot na ito kung may kasaysayan ka ng pag-iisip o pagtangkang magpakamatay. Ang Darvon-N/propoxyphene ay hindi dapat gamitin kasama ang mga pampakalma (tulad ng Valium o Xanax) o ng panlaban sa depresyon kung ikaw rin ay umiinom ng madaming alak. Habang buntis at nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito ng walang pahintulot ng doktor.

...